"Zdrowie znaczy życie"

Warszawa, 2013

ISBN: 978-8388568-45-9

Liczba stron: 38

Publikując tę broszurę chciałybyśmy, by pomogła ona poruszać się nieco swobodniej w obszernej tematyce dotyczącej fizjologii i zdrowia kobiety. Młodym dziewczętom i kobietom przed 35. rokiem życia ma pomóc w rozwianiu wielu mitów i przesądów dotyczących dojrzewania i zmian z nim związanych, ułatwić pierwszy kontakt z ginekologiem, uczulić na profilaktykę wielu chorób.
Kobietom po 35. roku życia wskaże, co dzieje się w organizmach dojrzałych kobiet, jak skutecznie zapobiegać problemom zdrowotnym. Wszystkim zaś podpowie, jak skutecznie domagać się respektowania swoich praw przez lekarzy, pielęgniarki, położne i inny personel medyczny.