Broszura „Jak postępować…?”

Broszura „Jak postępować…?”

Wydawca: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Warszawa, 2017

Link do publikacji: Link do broszury

Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych:

  • odmowy wykonania aborcji,
  • oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję.

W publikacji znajdują się wskazówki na temat tego, w jaki sposób postępować w tych dwóch, najczęściej występujących przypadkach,