Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

Warszawa, 2009

ISBN: 978-83-61538-06-6

Liczba stron: 347

Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej” i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz wagę seksualności i czynnika płci w edukacji i socjalizacji.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Szkoła jako miejsce odtwarzania nierówności płci
Edukacja jako praktyka dominacji. Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów – Lucyna Kopciewicz
Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych – Dorota Pankowska

Część II. Szkoła jako arena starć o prawomocne definicje seksualności i płci
Zabiegając o odmienną edukację. Homofobiczny dyskurs i „aseksualna” szkoła – Bartłomiej Lis
Negocjowanie znaczenia kategorii płci. Pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekraczaniem granic – Katarzyna Gawlicz
„Dziwki”, „królowe” i „szare myszki”, czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa – Anna Wójtewicz

Część III. Urodzajowienie edukacji i socjalizacji
„Ku pamięci!” Socjalizacyjna funkcja pamiętniczków – Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak
(Re)socjalizacja rodzajowa młodzieży nieprzystosowanej społecznie – Renata Szczepanik
Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami – Ewa Bochno
Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu – Ewelina Flatow

Część IV. Feministyczne interwencje edukacyjne
Spójrz w stronę dziewcząt – Anna Wołosik
Warsztaty wrażliwości genderowej – Iza Desperak

Część V. Pytania o socjalizację – kulturowy rachunek zysków i strat
Nowe trajektorie tożsamości. Analiza dyskursów transformacji – Wojciech Siegień
Męskość i kobiecość we współczesnej Polsce – Krzysztof Arcimowicz
Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej Polski Ludowej – Piotr Perkowski
Czy młode kobiety tęsknią za tradycją? – Iwona Chmura-Rutkowska