Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.

Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.

Gdańsk,

Liczba stron: 23

SPIS TREŚCI
Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach międzynarodowych

Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe

Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie

Przemoc domowa jest przestępstwem

Gdy staniesz się ofiara przemocy

Zdaniem naszej prawniczki…

Słowniczek terminów prawnych

Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką przemocy wobec kobiet w woj. pomorskim