Kościół, państwo i polityka płci

Kościół, państwo i polityka płci

Warszawa, 2010

ISBN: 978-83-61340-60-7

Liczba stron: 185

Link do publikacji: Link do publikacji

Inspiracją do przygotowania publikacji Kościół, państwo i polityka płci był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta Religia, polityka i równość płci w Polsce, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku1. Podobnie jak raport publikacja warszawskiego biura Fundacji pokazuje wzajemne powiązania między Kościołem katolickim i polityką oraz wpływ religii i Kościoła na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. O ile jednak dla autorów raportu obszarem analizy są przede wszystkim prawa reprodukcyjne kobiet – jako główne pole walki Kościoła o wartości moralne i znaczenie po 1989 roku – o tyle książka Kościół, państwo i polityka płci ujmuje temat szerzej, ukazując dalsze obszary wpływu Kościoła na politykę.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Agnieszka Rochon, Agnieszka Grzybek
Wstęp

1. Kultura

Agnieszka Graff
Efekt magmy, czyli o szczególnej roli Kościoła katolickiego w Polsce

Magdalena Środa
Polska, Kościół, etyka

Katarzyna Szumlewicz
Backlash po polsku

Anna Zawadzka
Zarządcy frustracji

2. Polityka

Maciej Gdula
Kohabitacja i sojusz. Polityka i Kościół w Polsce 1945-2009

Piotr Szumlewicz
Kościół a trzeci sektor

Anna Dzierzgowska
Czy polska szkoła jest szkołą świecką?

Iza Desperak
Kościół, rodzina i prawa jednostki

3. Alternatywy

Joanna Tomaszewska
Czy w Polsce możliwy jest katolicki feminizm?

Agnieszka Kościańska
Pluralizm religijny a równość płci

Barbara Stanosz
Ateizm, agnostycyzm i antyklerykalizm w Polsce a kwestia równouprawnienia

Agnieszka Graff
Feminizm, patriotyzm, religia – czyli o kłopotach z tożsamością

Posłowie

Adam Ostolski
Nasi okupanci 2.0, czyli jak zdobyć milczącą większość