Raport 20 lat - 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009.

Raport 20 lat - 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009.

Autorzy: Anna Czerwińska Joanna Piotrowska

Wydawca: Fundacja Feminoteka

Warszawa, 2009

ISBN: 978-83-62206-00-1

Liczba stron: 91

W raporcie skupiłyśmy się przede wszystkim na zagadnieniach, które naszym zdaniem stanowią kamienie milowe, jeśli chodzi o 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce z perspektywy kobiet. Wpłynęły na język debaty, na sytuację kobiet, na postrzeganie ich praw i ich miejsca w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i prywatnym. Dlatego właśnie aborcja, udział kobiet w polityce, przemoc wobec kobiet, feminizacja biedy to obszary, które stały się przedmiotem naszej analizy.

W większości wypadków teksty do raportu „20 lat – 20 zmian” przygotowało nowe pokolenie działaczek feministycznych (w tym jeden autor i działacz), które bazowały głównie na istniejących już publikacjach i badaniach, rzadziej na własnych doświadczeniach. Dlatego między innymi artykuły zostały uzupełnione o wywiady i komentarze na temat ostatnich 20 lat. O najważniejsze zmiany minionych dwóch dekad pytamy działaczki organizacji kobiecych: autorki przemian, pierwszych kampanii dotyczących przemocy domowej, handlu ludźmi, nieodpłatnej pracy kobiet, kampanii dotyczących zdrowia kobiet, praw pracowniczych, polityczki. Nie sposób bowiem mówić o sytuacji kobiet w Polsce bez przedstawienia rozwoju ruchu kobiecego formującego się po 1989 roku. To organizacje kobiece, feministyczne akademiczki, pisarki, artystki i polityczki wytyczyły mapę problemów kobiet w Polsce, to one pierwsze poruszyły wszystkie, w wielu wypadkach nadal nierozwiązane kwestie. Dały nam pojęcia, nazwy, ustawodawstwo, dobre praktyki, stworzyły pole działania.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Zdrowie reprodukcyjne
Krótka historia aborcji - Agata Chełstowska
Ruch feministyczny powinien walczyć o światopoglądową neutralność państwa
- wywiad z prof. Barbarą Stanosz
Oddzielić zdrowie od ideologii - wywiad z Wandą Nowicką
Poród po ludzku. Co się zmieniło od 1989 roku w opiece okołoporodowej w Polsce?
Wywiad z Anną Otffinowską

3. Ekonomia
Praca, płaca i uprzedzenia, czyli rynek pracy z perspektywy genderowej - Bartłomiej Kozek
Kobiety wykorzystały wiele szans transformacyjnych - wywiad z prof. Ireną Wóycicką
Nieopłacana praca kobiet to przyczyna nierespektowania naszych praw
- wywiad z Anną Mieszczanek
W supermarkecie błyskawicznie zauważam, jakie są trendy na rynku pracy
- wywiad z Kingą Lohmann
Walczą pielęgniarki, korzystają lekarze - wywiad z Dorotą Gardias

4. Przemoc
Przemoc wobec kobiet po 1989 roku - Alina Synakiewicz
Przemoc jest rodzaju żeńskiego - wywiad z Izabelą Jarugą-Nowacką
Co się zmieniło w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przez ostatnie 20 lat?
Komentują: Renata Durda, Anita Kucharska-Dziedzic, Ewa Majewska, Halina Sobańska, Sylwia Spurek, Joanna Szurlej, Beata Zadumińska
„Co” legalizować w prostytucji? O fundacji La Strada i różnym rozumieniu prostytucji - wywiad z Teresą Oleszczuk
Prawne uregulowanie prostytucji nie rozwiąże problemu handlu ludźmi
- wywiad ze Staną Buchowską

5. Polityka
Barierą jest płeć. 20 lat kobiet w polityce - Magdalena Kicińska
Kobiet w polityce dekady dwie - Mirella Panek
Idźmy do przodu i wyprzedzajmy świadomość - wywiad z Olgą Krzyżanowską
Parytet – bohater 20-lecia - Joanna Piotrowska

6. LGBTQ
Dwie dekady zmian: sytuacja lesbijek, biseksualistek, osób trans-, interseksualnych i queer w polskim społeczeństwie w latach 1989-2009 - Agnieszka Weseli
Co się zmieniło w zakresie praw LGBTQ przez ostatnie 20 lat? Komentują: Robert Biedroń, Marzena Chińcz, Yga Kostrzewa, Anna Laszuk, Krzysztof Tomasik

7. Zakończenie
Posłowie - Kazimiera Szczuka
Zamiast rekomendacji - Manifesta
Autorki i autorzy