Nasze ciała, nasze życie

Nasze ciała, nasze życie

Gdańsk, 2004

ISBN: 54443

Liczba stron: 560

"Nasze ciała, nasze życie" ("Our Bodies, Ourselves") to przewodnik po kobiecym ciele, zdrowiu, seksualności, procesach dorastania, przekwitania, starzenia się, ciąży i macierzyństwa. Przewodnik niezwykły, bo pisany przez kobiety i dla kobiet.
Książka, wydana po raz pierwszy w gorącym 1970 roku, jako efekt szeregu konferencji poświęconych kobiecemu ciału i zdrowiu, w samych tylko Stanach Zjednoczonych doczekała się 12 wznowień w nakładzie 4 mil. egzemplarzy. Wielokrotnie nagradzana, uznana przez Amerykańskie Towarzystwo Biblioteczne za jedną z najlepszych książek, zyskała miano biblii kobiecego zdrowia i najbardziej wpływowej książki ostatnich 25 lat. Jej adaptacja ukazała się w ponad 20 językach, w tym w języku Braille'a. Ostatnio wydaną ją Bułgarii i Serbii. W wielu krajach adaptacja książki była wspierana przez autorytety takie jak np. Hillary Clinton.
"Bez radości z ciała nie ma radości z życia" - to jedna z głównych myśli przyświecających książce. Dlatego "Nasze ciała, nasze życie" to nie tylko kompendium holistycznej wiedzy medycznej, ale także - a może przede wszystkim - poradnik, który uczy kobiety w różnym wieku, jak nawiązać dialog z własnym ciałem, jak doceniać rolę osobistych doświadczeń i odczuć, jak dzielić się nimi. To książka przepełniona nastrojem przyjacielstwa i empatii. Kwestionuje medykalizację kobiecego ciała, przeciwstawia się szkodliwym stereotypom i normom. Porusza także tematy tabu, takie jak aborcja czy seks osób niepełnosprawnych. Setki emocjonalnych, intymnych listów wpływających do poszczególnych wydawców, także polskiego, nadają jej osobisty charakter, stanowiąc jednocześnie źródło wiedzy na temat specyficznych problemów medycznych w danym kraju.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
1. Dbanie o siebie
2. Związki i seksualność
3. Zdrowie seksualne i kontrolowanie płodności
4. Macierzyństwo
5. Kiedy stajemy się starsze
6. Wybrane problemy zdrowotne i sposoby radzenia sobie z nimi
7. System opieki zdrowotnej i działania organizacji społecznych na rzecz poprawy sytuacji kobiet