Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji

Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji

Autor/-ka: Opracowanie merytoryczne – Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

Wydawca: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Warszawa, 2013

Liczba stron: 94

Link do publikacji: Link do publikacji

Przemoc seksualna jest zachowaniem mającym na celu zaangażowanie drugiej osoby w aktywność seksualną mimo braku jej zgody. To zjawisko związane z różnymi formami przemocy – fi zycznej, psychicznej, ekonomicznej, występuje także w Internecie. Wiktymizacja to działanie sprawiające, że osoba staje się ofi arą przemocy, doznaje strat materialnych, krzywd moralnych czy zmian w psychice w wyniku jakiegoś zdarzenia. Jako edukatorki i edukatorzy zauważamy, że brakuje zarówno dostatecznej opieki prawnej i psychologicznej nad osobami doświadczającymi przemocy seksualnej, działań adresowanych do jej sprawców, jak i edukacji seksualnej, która kładłaby nacisk na pozytywne wzorce relacji intymnych między ludźmi, uwrażliwiałaby młodzież na problematykę przemocy oraz wskazywałaby, jak jej przeciwdziałać.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Stereotypowy model męskości i przyczyny męskiej przemocy 
Świat dorastających dziewcząt a przemoc 
Skąd się bierze przemoc seksualna wśród młodych ludzi, czyli co to jest kultura gwałtu
Przemoc seksualna w szkole 
Bullying 
Cyberprzemoc 
Aktywizacja młodzieży 
Wstęp do scenariuszy 
Scenariusz 1: Prawa seksualne 
Scenariusz 2: Czym jest przemoc seksualna 
Scenariusz 3: Identyfikowanie przemocy seksualnej w związkach 
Scenariusz 4: Post z forum internetowego 
Scenariusz 5: Zagrożenia w cyberprzestrzeni – sexting, nękanie i przemoc na tle seksualnym 
Scenariusz 6: Teksty piosenek – promują zdrowe czy niezdrowe związki i relacje intymne 
Scenariusz 7: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej „Burzymy mur przemocy”
Trudne sytuacje na zajęciach 
Organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i telefony zaufania
Polecane lektury i strony internetowe 
Biogramy autorek 
Ulotka – zdrowe i niezdrowe relacje