Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu w 1993 r.

Poziom: WR

Data publikacji: 1993