Ustawa o działalności leczniczej

Poziom: PL

Data publikacji: 15.04.2011

Ustawa określa:

1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;

3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;

5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 

Ze względu na powyższe wydaje się, że jest to dość wartościowe źródło wiedzy, które pozwala odpowiedzieć na pytanie: kto i jak powinien wykonywać działalność medyczną (a zatem też i jakie aktywnosci działalnością medyczną na pewno nie są).