Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poziom: PL

Data publikacji: 06.11.2008

Link do dokumentu:

Ustawa z dnia 6. listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala:

1) prawa pacjenta;

2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;

4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;

5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

6) zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. 

Z tego względu wydaje się jednym z najistotniejszych aktów tego typu - a na pewno jednym z najpotrzebniejszych osobom korzystającym z usług oferowanych przez polską służbę zdrowia.