Boczną furtką – o petycji PFROŻ

Komisja ds. Petycji pochyliła się dziś nad petycją w sprawie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. To projekt, który w swych podstawowych założeniach wykazuje podobieństwo do odrzuconego dnia 6 października 2016 r. przez Sejm projektu „Stop Aborcji” (czytaj więcej – opinia prawna petycji). Posiedzenie zakończyło się przegłosowaniem wniosku posła PiS Jacka Świata o skierowanie dezyderatu do premier Szydło.

W dyskusji nad petycją, która zakłada m.in. zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antyimplantacyjnym pojawiły się głosy zarówno posłów opozycji („Kto kontroluje płodność kobiety, ten kontroluje jej życie” – posłanka Scheuring-Wielgus), jak i rządzącej koalicji oraz wnioskodawców petycji, którzy jednym głosem mówili o potrzebie zmiany prawa, odwołując się do kwestii światopoglądowych („Aborcja jest mordowaniem dziecka” – posłanka Glenc, „Nie ma w Polsce podziemia aborcyjnego, a jest przestępstwo aborcyjne” – poseł Winnicki, „Nasze sumienia mówią nam to, że musimy tą sprawę załatwić”- poseł Robert Telus).

Dezyderat skierowany do premiery Szydło zawierać będzie pytanie dotyczące informacji nt. wdrażania ustawy „Za życiem” .  Za takim rozwiązaniem głosowało 10 posłów, nikt nie był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Szefowa rządu ma 30 dni na odpowiedź. Oznacza to, że temat pracy nad petycją, niestety, wciąż jest aktualny.