Badania prenatalne

Badania prenatalne są diagnostyką ukierunkowaną na wczesne wykrycie wad zarodka lub płodu i komplikacji przebiegu ciąży. Obejmują badania nieinwazyjne (ultrasonografia, badania krwi) oraz inwazyjne (amniocenteza, biopsja kosmówki). Badania nieinwazyjne mają charakter przesiewowy, to znaczy służą wyodrębnieniu populacji, w której wskazana jest rozszerzona diagnostyka i wykonuje się je u wszystkich kobiet. Wskazania do diagnostyki inwazyjnej ustala się na podstawie różnych czynników, w tym wywiadu położniczego, rodzinnego, wieku pacjentki, wieku ciążowego oraz wyników innych badań. Uzasadnieniem dla przeprowadzania diagnostyki prenatalnej jest wyodrębnienie przypadków, w których niezbędne jest objęcie matki i płodu dodatkowym leczeniem oraz umożliwienie kobiecie decyzji o terminacji ciąży, w sytuacjach, gdy stwierdzone są ciężkie i nieuleczalne wady płodu.

Źródło:

Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013