APEL KOMISARKI PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY DO POSŁÓW I POSŁANEK

“Jestem zaniepokojona doniesieniami o planach wznowienia przez niższą izbę polskiego parlamentu jeszcze w tym tygodniu rozpatrywania dwóch obywatelskich projektów ustaw, których celem jest ograniczenie dostępu kobiet do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej oraz prawa dzieci do edukacji seksualnej. Wzywam parlament do odrzucenia obu tych projektów i do zachowania czujności wobec wszelkich innych inicjatyw mających na celu ograniczanie praw człowieka lub piętnowanie pewnych grup ludzi”, oświadczyła dziś Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. “W tym szczególnym okresie pandemii koronawirusa, politycy i decydenci powinni oprzeć się pokusie forsowania inicjatyw niezgodnych z prawami człowieka”, dodała Komisarz.

Pierwszy z projektów ustaw proponuje likwidację prawnej podstawy przerywania ciąży w przypadku poważnego upośledzenia płodu, w tym również wówczas, gdy takie upośledzenie ma skutek śmiertelny. Jako, że niemal wszystkie legalnie przeprowadzane w Polsce przypadki przerywania ciąży zaliczają się obecnie do tej kategorii, projekt ustawy – o ile miałby być przyjęty – skutkowałby niemalże całkowitym zakazem aborcji, poważnie naruszając prawa i bezpieczeństwo kobiet w Polsce.

Drugi projekt ustawy zmienia polskie prawo karne w sposób mogący wywrzeć negatywny wpływ na dostępność edukacji seksualnej w polskich szkołach. Narusza on tym samym prawo wszystkich dzieci do kompleksowej, dostosowanej do wieku i opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej. Projektowi towarzyszy przy tym bulwersujące uzasadnienie stygmatyzujące osoby LGBTI.

“Jako, że oba projekty ustaw zmierzają w kierunku dokładnie przeciwnym do moich wcześniejszych zaleceń, mogę jedynie powtórzyć moje wcześniejsze apele o ich odrzucenie”, stwierdziła Komisarz Mijatović. Komisarz wzywa polskie władze do pilnego zapewnienia skutecznego dostępu do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej w Polsce, której brak już od wielu lat poważnie pozbawia kobiety i dziewczęta możliwości praktycznej realizacji ich praw oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. “Zamiast prób delegalizowania aborcji i spychania jej jeszcze głębiej do podziemia, Polska powinna zalegalizować aborcję na żądanie kobiety we wczesnym okresie ciąży, a także w późniejszym okresie – przez cały czas trwania ciąży – w celu ochrony życia i zdrowia kobiet oraz zagwarantowania wolności od nieludzkiego lub poniżającego traktowania”, podsumowała Komisarz.

A to kilka linków do poprzednich wypowiedzi Komisarki:
Zarówno poprzedni Komisarz, jak i obecna pani Komisarz wypowiadali się już krytycznie w temacie każdego z tych projektów ustaw (np. w stanowisku z marca 2018 ; w raporcie z wizyty krajowej opublikowanym w czerwcu 2019; w wystąpieniu  do Komitetu Ministrów RE w styczniu br.; oraz tweecie  z października 2019).