BADAMY DOSTĘPNOŚĆ ANTYKONCEPCJI AWARYJNEJ – ANKIETA

Polska ma najgorszą dostępność nowoczesnej antykoncepcji w Europie (Contraception Atlas 2019). Ostatnie miejsce „zawdzięczamy” niemerytorycznej decyzji o przywróceniu recept na ellaOne – „tabletkę po” uznaną przez Europejską Agencję Leków za bezpieczną do stosowania bez recepty. Co gorsza, osoby potrzebujące antykoncepcji po stosunku napotykają na szereg barier. Z tego powodu Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Lekarze Kobietom i Grupa Ponton uruchomiły ankietę, której celem jest zmapowanie barier na potrzeby dalszego rzecznictwa na rzecz lepszej dostępności antykoncepcji awaryjnej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie osoby, które choć raz próbowały uzyskać antykoncepcję awaryjną. Problemy z uzyskaniem recepty na tabletkę po? Brak antykoncepcji awaryjnej? Odmowy? Opowiedz nam – anonimowo – o swoich doświadczeniach.

Polecamy poradnik, jak uzyskać antykoncepcję awaryjną

Ankieta dostępna pod linkiem.

Broszura o antykoncepcji awaryjnej