Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg w/s tzw. krwawych banerów

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti-choice zawierających manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Poniżej publikujemy wzory skarg i zawiadomień, które mają zastosowanie także wobec samochodów/zgromadzeń z banerami anti-choice. Można je złożyć na dwa sposoby: wysłać zgłoszenie pocztą lub (w wersji ekspresowej) zadzwonić po patrol policji (997) i złożyć ustne zawiadomienie (korzystając z podstaw prawnych zawartych we wzorach). Wystarczy okazanie dowodu osobistego (nie ma z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji dla zgłaszających!). Można wówczas wystąpić w roli osoby zawiadamiającej (szybko) lub pokrzywdzonej (i w ten sposób aktywnie uczestniczyć w późniejszym postępowaniu karnym – nie powoduje to żadnych kosztów, wymaga jednak poświęcenia czasu). Najistotniejsza jest MASOWOŚĆ zgłoszeń – im więcej osób się uskarża na krwawe banery, tym większa szansa, że sąd uzna je za niezgodne z prawem. Już kilka takich spraw udało się wygrać! 

Reakcją na takie działania może być złożenie:

  • skargi do Rzecznika Praw Dziecka (pobierz wzór skargi);
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (pobierz wzór zawiadomienia);
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, tj. umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu i napisu oraz wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (pobierz wzór zawiadomienia)
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art.51 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku (pobierz wzór zawiadomienia)

Przeczytaj również stanowisko Zespołu Prawnego w/s manipulacyjnych banerów anti-choice.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: zespol_prawny@federa.org.pl.