Nawiąż z nami współpracę

ZAANGAŻUJ SIĘ >> Nawiąż z nami współpracę

Jeżeli uważasz, że posiadasz umiejętności, wiedzę lub/i doświadczenie, które może pomóc nam jeszcze lepiej funkcjonować i chcesz nawiązać z nami współpracę jako wolontariusz/wolontariuszka– napisz do nas federacja@federa.org.pl .

Dodatkowo, przez cały czas trwa nabór wolontariuszek/wolontariuszy do:

  • Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Więcej informacji znajduje się na stronie Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton.
  • oraz Zespołu Prawnego Federacji. Więcej informacji znajduje się w zakładce z informacjami na temat Zespołu Prawnego.

Federacja obejmuje matronatem projekty zgodne z jej misją i działalnością. Jeżeli uważasz, że takie wpsarcie Federacji może być kluczowym dla Twojego wydarzenia, wypełnij wniosek o matronat i prześlij go na powyżej podany adres.

Matronaty: