Założenie wkładki domacicznej na NFZ. Baza miejsc i poradnik postępowania w razie odmowy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wprowadzenie oraz usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (bez kosztu wkładki, który ponosi pacjentka).
Niestety kobiety często nie są informowane o możliwości założenia wkładki na NFZ lub spotykają się z bezprawną odmową tego świadczenia w zakontraktowanych placówkach.
Federacja pozyskała z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.
Jeśli Ty lub Twoja znajoma planujecie tę formę antykoncepcji, koniecznie napiszcie do nas (federacja@federa.org.pl).
Podamy Wam namiary na pobliskich świadczeniodawców. Niestety nie możemy opublikować tej bazy placówek.
Podpowiadamy, co robić w przypadku odmowy:
  • porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (powołaj się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
  • powołaj się na pismo NFZ, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu. Pismo w formacie PDF.
  • żądaj odmowy na piśmie
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy
Prosimy też o podzielenie się mailowo namiarami na przychodnie i gabinety, w których wykonywane są na NFZ zabiegi wprowadzenia i usunięcia wkładki wewnątrzmacicznej.
Z roku na rok spada liczba kobiet korzystających z tego świadczenia na NFZ. Można to tłumaczyć m.in. brakiem informacji o takiej możliwości ze strony lekarzy/lekarek i samych placówek.
Zamierzamy z tym walczyć i apelować do NFZ – do skutku! – podjęcie stosownych kroków, dzięki którym zwiększy się realna dostępność tego świadczenia gwarantowanego.