Widzisz bilboardy antyaborcyjne? Zareaguj! Wzory zawiadomień o popełnieniu wykroczenia i przestępstwa

W sierpniu tego roku w kilku polskich miastach pojawiły się makabryczne billboardy pokazujące szczątki rozczłonkowanego płodu. Obok drastycznego zdjęcia umieszczono napis: „Aborcja zabija. Politycy mogą powstrzymać mordowanie”. To kolejna kontrowersyjna akcja fundacji Pro- prawo do życia, która ma zachęcić do wywołania nacisku na posłów, aby ci, poparli projekt ustawy Komitetu Stop Aborcji. W odpowiedzi na tą akcję zamieszczamy wzory formularzy zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz zawiadomienia o popełnienie przestępstwa, które można składać, odpowiednio do rodzaju zawiadomienia, w jednostce policji lub prokuratury. Zachęcamy do tego, żeby reagować i zgłaszać przypadki naruszenia prawa w przestrzeni publicznej.

Pobierz formularz zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z  art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń, polegającego na umieszczeniu plakatu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym.

Pobierz formularz  zawiadomienia popełnienia wykroczenia z art. 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku.

Pobierz formularz zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.