Odmowa świadczenia gwarantowanego. Poradnik postępowania

Procedury założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej są na liście świadczeń gwarantowanych.  W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać. Federacja skierowała też pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.
W przypadku odmowy:

  • porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
    specjalistycznej (tj. Dz.U. 2016 poz. 357) oraz Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowotnego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna)
  • żądaj odmowy na piśmie
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ z kopią odmowy
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Prosimy też o podzielenie się mailowo namiarami na przychodnie i gabinety, w których wykonywane są na NFZ zabiegi wprowadzenia i usunięcia wkładki wewnątrzmacicznej.

 

Udostępnij
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page