Odmowa świadczenia gwarantowanego (np. wkładki domacicznej). Poradnik postępowania

Procedury założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej są na liście świadczeń gwarantowanych.  W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać. Federacja skierowała też pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.
W przypadku odmowy:

  • porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
  • żądaj odmowy na piśmie
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Prosimy też o podzielenie się mailowo namiarami na przychodnie i gabinety, w których wykonywane są na NFZ zabiegi wprowadzenia i usunięcia wkładki wewnątrzmacicznej.

Federacja wystąpiła do NFZ zarówno z apelami o interwencje, jak też z wnioskiem o udostępnienie informacji o placówkach, które wykonują tę usługę.
Jeśli Ty lub Twoja znajoma planujecie tę formę antykoncepcji, koniecznie napiszcie do nas (federacja@federa.org.pl). Podamy Wam namiary na pobliskich świadczeniodawców. Niestety nie możemy opublikować tej bazy placówek.
I zgłaszajcie nam placówki/osoby, które odmówiły tych świadczeń. Złożymy w NFZ-ie wnioski o kontrolę!