Odmowa świadczenia gwarantowanego (np. wkładki domacicznej). Poradnik postępowania

Procedury założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej są na liście świadczeń gwarantowanych.  W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać. Federacja skierowała pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję. Pozyskała też z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.
W przypadku odmowy:

  • powołaj się na pismo NFZ, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu. Pismo w formacie PDF
  • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
  • porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce

  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Federacja wystąpiła do NFZ zarówno z apelami o interwencje, jak też z wnioskiem o udostępnienie informacji o placówkach, które wykonują tę usługę.
Osoby planujące tę formę antykoncepcji prosimy o kontakt (federacja@federa.org.pl). Podamy Wam namiary na pobliskich świadczeniodawców. Niestety nie możemy opublikować tej bazy placówek.
I zgłaszajcie nam placówki/osoby, które odmówiły tych świadczeń. Złożymy w NFZ-ie wnioski o kontrolę!