List Koalicji CEDAW do Premier Szydło

26 listopada 2015 r. grupa organizacji zrzeszonych w Koalicji na rzecz CEDAW, w tym Federacja, wystosowała do Premier Beaty Szydło list z apelem o realizację zaleceń Komitetu CEDAW dla Polski oraz o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przeczytaj treść listu.