Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach

Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach
Rok: 2014
Zakres: ogólnopolski
Rodzaj dokumentu: raport
Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe
Rodzaj badania: monitoring

W badaniu wzięły udział 3363 w wieku 11 – 30 lat. Przeprowadziliśmy je za pomocą autorskiego kwestionariusza wypełnianego on -line. Ankieta była dostępna na stronie internetowej www.jakaedukacja.pl od 14 maja do 14 sierpnia 2014 r. Pytania dotyczyły przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (WdŻ), jego organizacji  na poszczególnych poziomach edukacyjnych, uczestnictwa młodzieży w lekcjach, osób prowadzących zajęcia, wykorzystywanych materiałów dydaktycznych, a także prowadzących zajęcia, dydaktycznych, a także prowadzących zajęcia, wykorzystywanych materiałów dydaktycznych, a także przekazywanych treści. Podobnie jak w 2009 r.  i tym razem widzimy wśród młodzieży ogromną potrzebę mówienia o doświadczeniach związanych z edukacją seksualną. Większość osób (89%), które wzięły udział w naszym badaniu uważa, że zajęcia z edukacji seksualnej są potrzebne w szkołach. 

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info