Czytelnia: Badania i statystyki

"Prawa reprodukcyjne kobiet"

Publikacja zawiera przystępny przegląd przepisów dotyczących aborcji oraz dostępności antykoncepcji w krajach Unii Europejskiej. 
Doświadczenia aborcyjne Polek

Doświadczenia aborcyjne Polek

Niemal od początku lat dziewięćdziesiątych CBOS monitoruje społeczny stosunek do przerywania ciąży. Jak pokazują wyniki najnowszych pomiarów, zdania na temat dopuszczalności aborcji są wyraźnie podzielone. Ale nie zawsze tak było. Wprawdzie historia naszych badań nie sięga bardzo daleko, jednak analiza ich wyników pozwala na pewne generalizacje. Dane, którymi dysponujemy, pokazują, że dość dobrym predyktorem społecznych…
Every last girl

Every last girl

  SPIS TREŚCI Foreword Executive summary 1 Introduction: Girls left behind Guaranteeing girls’ freedom to live, learn and be protected 2 Free from child marriage Child marriage in numbers Child marriage in humanitarian contexts Legal and normative changes to end child marriage Investing in girls’ education Minimum financial security for…
Opinie o prawie aborcyjnym

Opinie o prawie aborcyjnym

W tym roku, inaczej niż w latach wcześniejszych, prośbę o ocenę aborcyjnego kompromisu poprzedziliśmy przedstawieniem sytuacji, w których kobieta ma prawo przerwać ciążę2. Dysponując taką wiedzą połowa ankietowanych (49%) poparła aborcyjne status quo uznając, że zapisy obowiązującej ustawy nie wymagają zmian. Jedna trzecia respondentów (34%) opowiedziała się za złagodzeniem obecnego prawa, a tylko nieliczni…
Pekin +10. Raport Alternatywny.

Pekin +10. Raport Alternatywny.

Od 1975 roku konferencje organizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych poświęcone kobietom odbywały się co dziesięć lat. W roku 1975 – w Meksyku, w 1985 – w Nairobi. Ostatnia odbyła się w Pekinie w 1995 roku. Następna przypadła więc na rok 2005. Niepokój organizacji feministycznych wynikał z obaw o możliwość silnej…
Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Założenia monitoringu Nie została postawiona żadna hipoteza badawcza, która podlegałaby sprawdzeniu w toku badania monitoringowego. Pierwszym założeniem towarzyszącym monitoringowi było to, że szpital mający odrębną procedurę lub chociaż schemat postępowania w takich przypadkach jest placówką bardziej przyjazną dla pacjentek, dającą wyższą gwarancję przestrzegania prawa poprzez jego dostępność i przejrzystość niż…
Sojusznicy czy przeciwnicy?

Sojusznicy czy przeciwnicy?

Badania pogłębione przeprowadzone wśród polskich ginekologów i ginekolożek przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER w ramach projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?” przynoszą odpowiedzi na pytania dotyczące postaw lekarek i lekarzy w Polsce dotyczących przerywania ciąży. Pokazują bariery…
logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info