Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce

Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce
Warszawa, 2003
Liczba stron: 54

Wydawnictwo stanowi przystępny opis międzynarodowych standardów przestrzegania praw reprodukcyjnych oraz praw seksualnych. Standardy te skonfrontowane są z sytuacją w Polsce w 2003 roku. Jest to tym ciekawsze w kontekście tego, jak sytuacja wygląda obecnie. 

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info