Prawa oraz seksualne i prokreacyjne zdrowie kobiet dotkniętych konfliktem zbrojnym

Prawa oraz seksualne i prokreacyjne zdrowie kobiet dotkniętych konfliktem zbrojnym
Nowy Jork, 2017
Liczba stron: 40

Konflikty zbrojne i przesiedlenia maja ogromny wpływ na życie i zdrowie kobiet. W trudnych warunkach dostęp do opieki zdrowotnej jest szczególnie ciężki właśnie dla kobiet. Co więcej, w sytuacji konfliktu zbrojnego stają się one często narażone na przemoc seksualną, handel ludźmi czy przymusowe małżeństwa. Pomimo nielicznych, acz pozytywnych zmian w ciągu ostatnich lat, wciąż zauważalny jest brak odpowiedniej opieki poporodowej, przejrzystych informacji na temat antykoncepcji czy możliwości przeprowadzenia bezpiecznej aborcji - także dla ofiar przestępstw na tle seksualnym. 

Raport stara się informacje na temat sytuacji kobiet na obszarach, na których toczą się konflikty zbrojne, przedstawić w koherentny sposób. W pierwszej części jest więc poruszony temat wpływu wojny na zdrowie i prawa reprodukcyjne kobiet, następnie opisane są prawne narzędzia rozwiązywania tego typu problemów, a wszystko podsumowane zostaje rozważaniami z zakresu praw człowieka. 

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info