Zawsze po stronie kobiet

Zawsze po stronie kobiet
Warszawa, 2011
ISBN: ISBN 978-83-88568-43-5
Liczba stron: 61

Publikacja jest podsumowaniem 20-lecia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wymienione są w niej wszystkie prawne i społeczne inicjatywy podjęte z ramienia Federacji czy istotne kampanie na rzecz edukacji seksualnej. Całość jest bardzo wartościowa też i ze względu na przdstawioną - przez pryzmat działań Federacji - historię praw reprodukcyjnych w Polsce. 

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info