Publikacje

"Piekło kobiet trwa..."

Publikacja jest zbiorem opowieści dwunastu kobiet na temat ich doświadczenia związane w ułomnościami polskiego prawa aborcyjnego oraz jego implementacji. Wszystko to opatrzone zostało wstępem napisanym przez Wandę Nowicką, który w zwięzły sposób prezentuje ogólną myśl, przyświecającą pracy. Wanda Nowicka zaznacza, że publikację wyróżnia przede wszystkim jej autentycznoś, pisze, że "przedstawione…

"Zdrowie znaczy życie"

Publikując tę broszurę chciałybyśmy, by pomogła ona poruszać się nieco swobodniej w obszernej tematyce dotyczącej fizjologii i zdrowia kobiety. Młodym dziewczętom i kobietom przed 35. rokiem życia ma pomóc w rozwianiu wielu mitów i przesądów dotyczących dojrzewania i zmian z nim związanych, ułatwić pierwszy kontakt z ginekologiem, uczulić na profilaktykę…
Broszura „Jak postępować…?”

Broszura „Jak postępować…?”

Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych: odmowy wykonania aborcji, oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję. W publikacji znajdują się wskazówki na temat tego, w jaki sposób postępować w tych dwóch, najczęściej występujących przypadkach,
Czarna księga kobiet

Czarna księga kobiet

Na świecie jest o kilkadziesiąt milionów kobiet mniej, niż wynikałoby to z praw demografii. Tego niedoboru nie tłumaczą epidemie, migracje ani wojny – brakuje ich, ponieważ nie pozwolono im żyć. Zostały zabite jeszcze przed urodzeniem lub niedożywione, okaleczane i traktowane jak towar narażane są na ryzyko przedwczesnej śmierci. Co się…
Duża książka o aborcji

Duża książka o aborcji

Pierwsza na polskim rynku książka, która przełamuje tabu milczenia wokół aborcji. "Książka o aborcji" rozwiewa mity narosłe wokół zabiegu przerywania ciąży. Dostarcza informacji o prawnych uregulowaniach i metodach aborcji (wyjaśnia w jakich okolicznościach zabieg jest legalny i z użyciem jakich środków najczęściej się go przeprowadza). Publikacja ma na celu przybliżyć…
Jak dojrzewać i nie zwariować

Jak dojrzewać i nie zwariować

Broszura "Jak dojrzewać i nie zwariować - poradnik dla młodzieży" jest bardzo dobrym kompendium wiedzy na temat seksualności. Informacje w poradniku zaprezentowane są w sposób przystępny, a co najważniejsze w sposób wyczerpujący obrazują temat. Publikacja, co jasne, przeznaczona jest dla młodzieży - znajdziemy więc w niej wiadomości o tym, jak…
Jak dojrzewać i nie zwariować

Jak dojrzewać i nie zwariować

Poradnik jest przystępnym kompedium wiedzy z zakresu edukacji seksualnej dla wszystkich jej potrzebujących - choć w szczególności, oczywiście, dla młodzieży. Poruszane są tam tematy takie jak higiena, seks, masturbacja, miesiączka. Wszystko to, co najistotniejsze jeśli chodzi o edukację seksualną, opisane jest rzeczowym i przystępnym językiem, treści są odpowiednio uporządkowane. 
KOBIECE I MESKIE MÓZGI CZYLI NEUROSEKSIZM W AKCJI I JEGO SPOŁECZNE KONSEKWENCJE

KOBIECE I MESKIE MÓZGI CZYLI NEUROSEKSIZM W AKCJI I JEGO SPOŁECZNE KONSEKWENCJE

Zainteresowanie tym, co różni płcie, nie ogranicza się oczywiście do laików, i czytelników, i czytelniczek popularnych książek psychologicznych. Psychologiczne i intelektualne różnice między płciami są również od co najmniej 40 lat tematem wielu badań naukowych. Co ciekawe, to właściwie wyłącznie różnice, a nie zbieżności (których de facto jest znacznie więcej)…
Kobiecość i męskość: komunikacja, relacje, społeczeństwo

Kobiecość i męskość: komunikacja, relacje, społeczeństwo

Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane min. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych…
Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne

Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne

Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech. Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z…

Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.

SPIS TREŚCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach międzynarodowych Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie Przemoc domowa jest przestępstwem Gdy staniesz się ofiara przemocy Zdaniem naszej prawniczki… Słowniczek terminów prawnych Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką przemocy wobec kobiet w woj. pomorskim
Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej” i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz wagę seksualności i czynnika płci…
Kościół, państwo i polityka płci

Kościół, państwo i polityka płci

Inspiracją do przygotowania publikacji Kościół, państwo i polityka płci był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta Religia, polityka i równość płci w Polsce, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku1. Podobnie jak…
Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?

Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?

SPIS TREŚCI  Rozdział 1. PŁEĆ JAKO KATEGORIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO1.1 Nierówności między płciami jako rezultat stereotypów1.2 Edukacja i socjalizacja a płeć1.3 Współczesna szkoła a problem płci1.3.1 Ukryty program1.3.2 Obrazy kobiet i mężczyzn w podręcznikach1.3.3 Socjalizacja poprzez organizację pracy i przestrzeni  Rozdział 2. CHARAKTER PRZEPROWADZONYCH BADAŃ2.1 Założenia metodologiczne2.2 Proces badawczy2.3 Stosowane procedury…
Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce

Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce

Wydawnictwo stanowi przystępny opis międzynarodowych standardów przestrzegania praw reprodukcyjnych oraz praw seksualnych. Standardy te skonfrontowane są z sytuacją w Polsce w 2003 roku. Jest to tym ciekawsze w kontekście tego, jak sytuacja wygląda obecnie. 
MÓJ #CZARNYPROTEST

MÓJ #CZARNYPROTEST

Opowiadania zawarte w tym zbiorze opisują współczesną Polskę, na ogół z perspektywy średnich i małych miast. Autorki – i jeden autor – przedstawiają moment zakwestionowania utartego schematu codzienności. Prywatne staje się polityczne. Rodzi się bunt. Polska, którą tu poznajemy to przede wszystkim przestrzeń hipokryzji. Czarny protest stał się chwilą jej…
Nasze ciała, nasze życie

Nasze ciała, nasze życie

"Nasze ciała, nasze życie" ("Our Bodies, Ourselves") to przewodnik po kobiecym ciele, zdrowiu, seksualności, procesach dorastania, przekwitania, starzenia się, ciąży i macierzyństwa. Przewodnik niezwykły, bo pisany przez kobiety i dla kobiet. Książka, wydana po raz pierwszy w gorącym 1970 roku, jako efekt szeregu konferencji poświęconych kobiecemu ciału i zdrowiu, w…
Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji

Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji

Przemoc seksualna jest zachowaniem mającym na celu zaangażowanie drugiej osoby w aktywność seksualną mimo braku jej zgody. To zjawisko związane z różnymi formami przemocy – fi zycznej, psychicznej, ekonomicznej, występuje także w Internecie. Wiktymizacja to działanie sprawiające, że osoba staje się ofi arą przemocy, doznaje strat materialnych, krzywd moralnych czy…
Osobne światy - zdrowie i prawa reprodukcyjne w czasie społecznych nierówności

Osobne światy - zdrowie i prawa reprodukcyjne w czasie społecznych nierówności

Raport wydany jest przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych. Stara się on ukazywać prawa oraz zdrowie reprodukcyjne w komparatystycznej perspektywie. Głównym punktem odniesienia są też w tym przypadku nierówności społeczne - i to w tym kontekście opisywane są przypadki łamania wspomnianych wcześniej praw. 
Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer.

Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer.

Myśl feministyczna w Polsce jest nadal niedoceniana, a znajomość teorii queer niewielka – taką tezę formułuje we wstępie autorka. Jej monografia stawia sobie za cel choćby częściowe uzupełnienie tej luki. Mizielińska zaczyna swe rozważania od wskazania na fakt, że centralna kategoria dotychczasowej myśli feministycznej, kategoria kobiety, stała się dzisiaj bardzo…
Prawa człowieka a Global Gag Rule

Prawa człowieka a Global Gag Rule

Publikacja negatywnie ocenia Global Gag Rule - ustawę uchwaloną podczas prezydentury Ronalda Reagana, która zabrania finansowego wspierania przez Stany Zjednoczone zagranicznych organizacji, przeprowadzających, pomagających przeprowadzać bądź udzielających porad na temat aborcji. GGR zostało przywrócone przez Donalda Trumpa już w pierwszym tygodniu urzędownia. Można sądzić, że ustawa pozbawi w ciągu czterech lat swoich…
Prawa oraz seksualne i prokreacyjne zdrowie kobiet dotkniętych konfliktem zbrojnym

Prawa oraz seksualne i prokreacyjne zdrowie kobiet dotkniętych konfliktem zbrojnym

Konflikty zbrojne i przesiedlenia maja ogromny wpływ na życie i zdrowie kobiet. W trudnych warunkach dostęp do opieki zdrowotnej jest szczególnie ciężki właśnie dla kobiet. Co więcej, w sytuacji konfliktu zbrojnego stają się one często narażone na przemoc seksualną, handel ludźmi czy przymusowe małżeństwa. Pomimo nielicznych, acz pozytywnych zmian w ciągu…
Raport 20 lat - 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009.

Raport 20 lat - 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009.

W raporcie skupiłyśmy się przede wszystkim na zagadnieniach, które naszym zdaniem stanowią kamienie milowe, jeśli chodzi o 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce z perspektywy kobiet. Wpłynęły na język debaty, na sytuację kobiet, na postrzeganie ich praw i ich miejsca w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i prywatnym. Dlatego właśnie aborcja,…
Społeczne tworzenie seksualności

Społeczne tworzenie seksualności

Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. [...] Żeby wesprzeć racjonalną debatę publiczną na temat seksualności, musimy unikać niepotrzebnego ewokowania…
Zawsze po stronie kobiet

Zawsze po stronie kobiet

Publikacja jest podsumowaniem 20-lecia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wymienione są w niej wszystkie prawne i społeczne inicjatywy podjęte z ramienia Federacji czy istotne kampanie na rzecz edukacji seksualnej. Całość jest bardzo wartościowa też i ze względu na przdstawioną - przez pryzmat działań Federacji - historię praw reprodukcyjnych…
Żywe lalki. Powrót seksizmu

Żywe lalki. Powrót seksizmu

Przyznanie praw, wolność, możliwość decydowania. Te dawne hasła feminizmu zostały przejęte przez społeczeństwo, które podsuwa kobietom wyretuszowaną, nacechowaną seksualnie (erotycznie) i coraz węższą wizję kobiecości. Przed kobietami otwiera się mnóstwo szans i perspektyw, ale w rzeczywistości aspiracje wielu młodych dziewcząt ograniczane są przez kulturę, w której jedyną przepustką do sukcesu…