Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poziom: Polska
Data publikacji: 27.08.2004

Ustawa z dnia 27. sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa między innymi:

1) warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) zasady i tryb finansowania tych świadczeń;

3) zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń;

4) zasady powszechnego – obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;

5) zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Do pobrania:

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info