Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poziom: Polska
Data publikacji: 06.11.2008

Ustawa z dnia 6. listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala:

1) prawa pacjenta;

2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;

4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;

5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

6) zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. 

Z tego względu wydaje się jednym z najistotniejszych aktów tego typu - a na pewno jednym z najpotrzebniejszych osobom korzystającym z usług oferowanych przez polską służbę zdrowia.

Do pobrania:

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info