Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Poziom: Polska
Data publikacji: 05.12.1996

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty to akt prawny, który opisuje prawa i obowiązki osób wykonujących - jak sama nazwa wskazuje - zawód lekarza oraz lekarza dentysty. Dokument zawiera w sobie zasady wykonywania zawodu lekarza. Jest to ustawa wysoce wyspecjalizowana, jednakże znaleźć w niej można wszystkie istotne informacje - także w momentach, w których podejrzewa się niedopełnienie przez lekarza obowiązków.

Do pobrania:

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info