laws

Backlash i cyberataki w USA

Niepokojące wieści z USA: z Białego Domu wypłynęła notatka, która ujawnia szeroko zakrojona kampanię administracji Trumpa przeciwko nowoczesnym metodom planowania rodziny. Paradoksalnie to największy w historii spadek liczby aborcji jest wykorzystywany jako uzasadnienie projektu blokującego dostęp do antykoncepcji. Jak się to przejawia? Poprzez ograniczanie dostępu do służby zdrowia, wykreślenie refundowanej antykoncepcji z rządowych programów i Czytaj więcej

William_Murphy_CCBYSA_Dublin

Irlandia – wiatr zmian?

Rekordowa frekwencja na dublińskim Marszu za Wyborem (50 000 osób) pokazała, że w Irlandii rośnie potrzeba liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Komisja parlamentarna uznała, że nie należy utrzymywać pełnego brzmienia 8. poprawki do konstytucji. Ta właśnie poprawka wprowadziła niemal całkowity zakaz przerywania ciąży, nadając płodom od poczęcia status obywateli. Szansą na zmianę stanu prawnego jest referendum zapowiedziane na Czytaj więcej

Konstanty_Radziwiłł_KPRM_Tracz_PublicDomain

Przyszłość in vitro i naprotechnologii

Pod koniec września PiS przegłosował nowelizację ustawy o dyscyplinie finansów publicznych  wprowadzającej kary finansowe dla samorządów, które prowadzą programy zdrowotne negatywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub nieprzedłożonych do oceny. Agencja podlega ministrowi zdrowia, stąd uzasadnione obawy o przyszłość samorządowych programów in vitro, o których minister Radziwiłł wypowiada się bardzo krytycznie. Czytaj więcej

Stoisko PONTON

Osoby małoletnie nadal bez praw do samodzielnej konsultacji ginekologicznej

Sejmowa Komisja Zdrowia nie szanuje praw reprodukcyjnych nastolatków. Odrzuciła w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oznacza to, że osoby powyżej 15. roku życia są ciągle pozbawione prawa do wizyty u ginekologa lub wenerologa, choć w świetle prawa mogą współżyć. Czytaj więcej

Adam_Bodnar

Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na rzecznika Praw Obywatelskich

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji wyrażamy głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się od dłuższego czasu atakami na Rzecznika Praw Obywatelskich – doktora Adama Bodnara oraz jego współpracowników i współpracowniczki. Bezpośrednim impulsem do wydania niniejszego oświadczenie jest decyzja Komisji Sprawiedliwości Czytaj więcej

czarna_parasolka

Polska vs. ONZ. O postulatach dot. aborcji i kary śmierci

Szerokim  echem odbiły się doniesienia o stanowisku polskiego rządu do Komitetu Praw Człowieka ONZ na temat ograniczenia prawa do aborcji, usunięcia zakazu karalności kobiet oraz przywrócenia kary śmierci. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało 6 października stanowisko (wypracowane przez kilka resortów) do Komentarza Ogólnego dot. art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. Komentarz dotyczy różnych aspektów Czytaj więcej

photochallenge

Matronat dla konkursu fotograficznego „Girl Power”

Federacja objęła matronatem PhotoChallenge 2017 – akademicki konkurs fotograficzny dla studentów/studentek na zdjęcie pod hasłem „Girl Power”. Konkurs, organizowany przez Jak&Jil, ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa. Zarazem stymuluje zaangażowanie uczniów w projekty wykorzystujące fotografię jako główną formę ekspresji społecznej, politycznej i kulturowej. Prace można zgłaszać do 30.11.2017 poprzez Czytaj więcej

Konstanty_Radziwiłł_KPRM_Tracz_PublicDomain

Klauzula sumienia dla farmaceutów. Zmiana stanowiska w Ministerstwie Zdrowia

Jeszcze w sierpniu wiceminister zdrowia Marcin Czech zaznaczał, że klauzula sumienia nie dotyczy aptekarzy. We wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony powstawaniem aptek nieprowadzących sprzedaży środków antykoncepcyjnych wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie powoływania się farmaceutów na klauzulę sumienia. W jego ocenie takie praktyki pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw Czytaj więcej

złożenie_podpisów_RK

Projekt„Ratujmy kobiety”w Sejmie

Niemal 500 000 podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie złożono 23 października do Sejmu. W ciągu trzech miesięcy powinna odbyć się nad nim debata. Posłanki i posłowie mogą go skierować do sejmowej komisji zdrowia i dalszych prac legislacyjnych albo w całości odrzucić, łamiąc w ten sposób (nie po raz pierwszy) swoje wyborcze obietnice. Na konferencji prasowej pełnomocniczka komitetu „Ratujmy Czytaj więcej

Commission on the Status of Women

Konsultacje dla Komisji do spraw Statusu Kobiet

Federacja w imieniu sieci ASTRA złożyła uwagi do głównego tematu 62. sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet „Wyzwania i szanse osiągnięcia równości płci i upodmiotowienia kobiet i dziewcząt żyjących na terenach wiejskich”. Oto najważniejsze wnioski i rekomendacje:   W regionie Europy Środkowo-Wschodniej obserwujemy wzrost (religijnego) fundamentalizmu, kwestionowanie praw kobiet i ich autonomii cielesnej oraz wartości Czytaj więcej

konferencja_14.11_prawa_człowieka_forum_międzynarodowe

Konferencja o realizowaniu prawnoczłowieczej agendy na forum międzynarodowym

Jak organizacje pozarządowe mogą wzmacniać i monitorować standardy praw człowieka, w tym zdrowia reprodukcyjnego? To pytanie stanowiło punkt wyjścia do konferencji, której celem było zainspirowanie NGO-sów, prawniczek/prawników i osób indywidualnych do angażowania się w działalność przy użyciu mechanizmów prawa międzynarodowego. Spotkanie zorganizowane 14 listopada 2017 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny bazowało Czytaj więcej

lithuanian-flag

Litwa – groźba zaostrzenia prawa antyaborcyjnego

Litewski parlament będzie debatował nad inicjatywą legislacyjną, który znacząco ogranicza prawo do legalnej aborcji pozostawiając tylko dwa przypadki: gwałt i zagrożenie zdrowia i życia kobiety. Ten projekt zgłosiła – po raz kolejny od 2005 roku – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Sieć ASTRA wystąpiła z apelem do prezydentki, premiera i przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej o Czytaj więcej

Składamy skargi, nie parasolki

Warto składać skargi, by bronić swoich praw! Pierwsze sukcesy!

Wobec coraz częstszych przypadków arbitralnej odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję z powodów niemedycznych Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przygotował wzory skarg, jakie można w tej sytuacji złożyć: http://federa.org.pl/stanowisko-zespolu-prawnego-ws-klauzuli-sumienia/. W stanowisku tym tłumaczymy też, dlaczego klauzula sumienia nie obejmuje recept. Niektóre z Was skorzystały już z tych skarg i samodzielnie lub przy Czytaj więcej

Mój#czarnyprotest_okładka

„MÓJ #CZARNYPROTEST”

Opowiadania zawarte w tym zbiorze opisują współczesną Polskę, na ogół z perspektywy średnich i małych miast. Autorki – i jeden autor – przedstawiają moment zakwestionowania utartego schematu codzienności. Prywatne staje się polityczne. Rodzi się bunt. Polska, którą tu poznajemy to przede wszystkim przestrzeń hipokryzji. Czarny protest stał się chwilą jej odrzucenia, wykrzyczenia prawdy o doświadczeniu Czytaj więcej

36hrc_Geneva_Kacpura

O prawach reprodukcyjnych na wrześniowej Radzie Praw Człowieka ONZ

Państwa członkowskie ONZ i organizacje pozarządowe uczestniczyły w 36. sesji Rady Praw Człowieka (#36HRC) w Genewie, której celem jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz wydawanie zaleceń na ten temat. W tej relacji skupimy się na obecności tematu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR) podczas zgromadzenia, które trwało od 11 do 29 września. Spośród licznych Czytaj więcej

eurongo2017

Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji – 28.09.2017

Organizacje pro-choice z całego globu zjednoczyły się poprzez różnorakie działania, by wspólnie zamanifestować konieczność zagwarantowania prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. W Polsce Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji uczczono podczas demonstracji „Wolne Polki – Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich” (przeczytaj relację, obejrzyj nagranie, zobacz zdjęcia). Z kolei na międzynarodowej konferencji Eurongos w Brukseli Czytaj więcej

Szczuka_Kacpura_demonstracja_24.09

Demonstracja „Wolne Polki – Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich”

24 września nadszedł czas, by ponownie zebrać się pod Sejmem domagając ochrony i przestrzegania praw reprodukcyjnych. Dlaczego? Ograniczanie możliwości decydowania o swoim ciele to atak na podstawowe prawa i wolności. Blokowanie dostępu do antykoncepcji awaryjnej uderza w godność kobiet. Powoływanie się na klauzulę sumienia przy wypisywaniu recept czy w aptece jest naruszeniem przepisów i praw Czytaj więcej

36hrc_Geneva

Powszechny Przegląd Okresowy Polski – stanowisko Federacji na 36. sesji Rady Praw Człowieka

Przedstawię stanowisko w imieniu Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Polska nie wdrożyła dotychczas żadnej rekomendacji odnoszącej się do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które otrzymała podczas ostatnich Przeglądów. Sytuacja pogarsza się z każdym rokiem z powodu działań oraz zaniedbań polskiego rządu. Po pierwsze, Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych w Europie. Jednakże, Czytaj więcej

UPR_Polska

Powszechny Przegląd Okresowy Polski przed Radą Praw Człowieka ONZ

Dnia 22 września 2017 r., podczas 36. sesji Rady Praw Człowieka, zakończył się Powszechny Przegląd Okresowy (ang. Universal Periodic Review) w stosunku do Polski w zakresie przestrzegania przez nią praw człowieka. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Sexual Rights Initiative sporządziła w ramach Przeglądu raport na temat braku zapewnienia przez polskie władze Czytaj więcej

pro-choice

Stany Zjednoczone. Starcia o prawa reprodukcyjne

Jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa po zaprzysiężeniu  było przywrócenie tzw. „Global Gag Rule” – ustawy uchwalonej za czasów Reagana i obowiązującej za rządów każdego republikańskiego prezydenta. Jej celem było i jest wstrzymanie publicznego finansowania dla zagranicznych organizacji, które przeprowadzają lub doradzają w kwestiach aborcji czy zajmują się edukacją nt. chorób przenoszonych drogą płciową. Niemal Czytaj więcej

zareaguj

Nie daj się ogłuszyć! Wzór zawiadomienia w/s zakłócania porządku na demonstracjach anti-choice

Przeraźliwe hałasy, szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, z aparatami słuchowymi lub chorobami serca i straszenie dzieci – to kolejne metody organizacji anti-choice stosowane podczas ich zgromadzeń w ruchliwych i popularnych miejscach. Nie musimy na to biernie przyzwalać! Z związku z licznymi skargami na takie zachowania, nasz Zespół Prawny przygotował kolejny wzór zawiadomienia: Zawiadomienie o wykroczeniu Czytaj więcej

European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff

Unia Europejska. Zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet

Parlament Europejski zagłosował za przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia dokumentu Rady Europy, jak też do zabezpieczenia środków finansowych na rzecz działań antyprzemocowych. Eurodeputowane/i stanowczo uznali brak dostępu do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w tym legalnej i bezpiecznej aborcji, za formę przemocy wobec kobiet: „Kobiety i Czytaj więcej

Indira_Naidoo-Harris

Kanada. Lepsza dostępność do antykoncepcji farmakologicznej i ochrona klinik aborcyjnych

Ontario jest trzecią prowincją po Albercie, Quebeku i Nowym Brunszwiku, która w pełni refunduje tabletkę aborcyjną Mifegymiso (połączenie misoprostolu z mifepristone). Wymagane jest ubezpieczenie zdrowotne i recepta od lekarza, który odbył internetowe szkolenie z przeprowadzania aborcji medycznej. Rząd Ontario argumentuje, że udostępnienie pigułki za darmo da kobietom więcej autonomii w kwestii zdrowia reprodukcyjnego, usunie bariery Czytaj więcej

petycja_europejska

Zbieranie podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego

Wielka mobilizacja w całej Europie organizowana jest wokół Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, który przypada na 28. września. Tego dnia do Parlamentu Europejskiego zostanie złożona petycja powstała z inicjatywy licznych europejskich stowarzyszeń i ruchów, które utworzyły komitet ABORCJA, KOBIETY DECYDUJĄ. Złóż swój podpis (elektronicznie, na stronie), jeśli zgadzasz się z tym, że: • Dostęp do aborcji Czytaj więcej

Kongres-Kobiet_Poznań2017

O zagrożenia dla praw reprodukcyjnych w prawie i praktyce. Relacja z Kongresu Kobiet 2017

IX Kongres Kobiet pod hasłem „Alert dla praw Kobiet” stanowił okazję do rozmowy o tym, jak wygląda sytuacja realizowania prawa do świadomego macierzyństwa w Polsce i Europie. Nagranie transmisji online Dyskusję Federy i Fundacji Matecznik zainaugurował pokaz spektaklu „Dzwonię, bo…” podsumowującego realia pracy w Telefonie Zaufania i interwencje w sprawach naruszeń praw pacjentek. Następnie specjalistki Czytaj więcej

Rzecznik_Praw_Dziecka_FAS

Rzecznik Praw Dziecka planuje izolację kobiet w celu zwalczania FAS

Z okazji Światowego Dnia  FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego) Rzecznik Praw Dziecka (RPD) Marek Michalak wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z planem działań dla „zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, polegających na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują trwałe uszkodzenie płodu”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, Czytaj więcej

Matronat_Sto_lat_głosu_kobiet

Matronat dla projektu „Sto lat głosu kobiet”

Federacja objęła matronatem cykl debat, organizowanych pod hasłem „Sto lat głosu kobiet”. Celem spotkań jest uczczenie setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, która przypada w listopadzie 2018 roku. Poświęcone są one poszukiwaniom odpowiedzi na pytania, jak Polki wykorzystały tę szansę, jak wpłynęła ona na zmianę ich pozycji społecznej. Polecamy uwadze najbliższą debatę, która odbędzie Czytaj więcej

anti-choice

Ruszył projekt „Zatrzymaj Aborcję”

Komitet inicjatywy ustawodawczej zbiera od 1 września podpisy za projektem zakładającym zakaz aborcji w przypadku upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu. To już piąta obywatelska próba wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym aborcji i zarazem trzecia podjęta za czasów rządu PiS. Projekt cieszy się silnym poparciem ze strony Episkopatu Polski – podpisy są zbierane po niedzielnych mszach, Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Syndrom poaborcyjny

Termin „syndrom poaborcyjny” (PAS) powstał jako określenie rodzaju zaburzeń, które rzekomo występują po zabiegu terminacji ciąży i są powiązane z zespołem stresu pourazowego. Od 1994 r. termin PAS nie występuje w podręczniku klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 1989 roku panel powołany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne jednogłośnie stwierdził, że legalna aborcja nie stwarza niebezpieczeństwa Czytaj więcej

Matronat_Marsz_Kobiet

Matronat dla Marszu Kobiet w Katowicach

Federacja objęła matronatem wydarzenie organizowane w piątek 29. października o 15:00 przez lokalną grupę Ostrej Zieleni. Ma ona na celu przypomnieć obywatelkom i obywatelom Śląska, jak ważne są kobiety i ich prawa. Postulaty: 1.GODNE ZAROBKI – równa płaca kobiet i mężczyzn  – więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych – realne zabezpieczenia finansowe dla matek osób niepełnosprawnych Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Wkładki wewnątrzmaciczne

Prawie sto lat temu doktor Gräfenberg wyprodukował w Berlinie pierwsze spirale ze srebrnego drutu połączonego z jedwabnymi nićmi. Miedziane wkładki wymyślił dr Zipper z Chile w latach 60. XX wieku. Do połowy XX wieku stosowano także tzw. pessaria, metalowe „zatyczki” umieszczane w szyjce macicy. Metoda ta była nieskuteczna i niebezpieczna, gdyż mogła wywołać poważne infekcje. Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Zastrzyki antykoncepcyjne

Dostępne w Polsce zastrzyki antykoncepcyjne zawierają syntetyczny odpowiednik progesteronu. Ich podstawowym mechanizmem jest blokowanie owulacji (jajeczkowania). Są podawane domięśniowo, a hormon stopniowo uwalnia się do krwi. Środki z progesteronem są odpowiednie kobiety karmiące i palaczki oraz pacjentki, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą stosować antykoncepcji dwuskładnikowej (z syntetycznym odpowiednikiem estrogenu). Antykoncepcja w zastrzykach dostępna jest Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów)

Wazektomia, czyli podwiązanie nasieniowodów, to zabieg polegający na przecięciu nasieniowodów, w efekcie dochodzi do trwałej niepłodności. Nasieniowody są przecinane, wycinany jest mały fragment i końce są zamykane. Nasienie jest nadal wytwarzane, ale nie ma w nim plemników. Plemniki też są wytwarzane, ale nie łączą się z płynem nasiennym. Zabieg trwa kilka minut – jest to Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Salpingotomia (podwiązanie jajowodów)

Salpingotomia, czyli podwiązanie jajowodów, to zabieg polegający na przecięciu lub zablokowaniu jajowodów, w efekcie dochodzi do trwałej niepłodności. Nadal dochodzi do owulacji, ale plemniki nie mają szansy połączyć się z komórką jajową.  Podczas zabiegu wykonuje się drobne nacięcie brzucha, w miejscowym lub całkowitym znieczuleniu. Jest to poważniejszy zabieg niż w przypadku męskiej wazektomii i wiążę Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Prezerwatywy dla kobiet

Pomysł na stworzenie prezerwatyw dla kobiet pojawił się w latach 80. XX wieku, na początku epidemii HIV/AIDS. W 1993 roku produkt został oficjalnie zarejestrowany w USA. Ambasadorką nowych prezerwatyw była aktorka Drew Barrymore. Koszt wytwarzania pierwszej generacji tych środków (FC1) był dość wysoki, były one wykonane z poliuretanu, dlatego w 2005 roku pojawiła się druga Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Prezerwatywy dla mężczyzn

Prezerwatywy dla mężczyzn to jedna z najstarszych metod antykoncepcji. Znane nam doniesienia pojawiają się w XVI wieku – wówczas prezerwatywy były wykonane z lnu, jedwabiu, a później także z odpowiednio spreparowanych jelit zwierzęcych. Co ciekawe, do dziś można kupić prezerwatywy z jelit jagnięcych, należy jednak pamiętać, że nie dają one zabezpieczenia przed chorobami. Wynalezienie gumy Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Plastry antykoncepcyjne

Plastry antykoncepcyjne to alternatywa dla antykoncepcji w tabletkach, plastry wymagają zmiany raz w tygodniu. Dostarczają jednak do organizmu dużo więcej estrogenów niż pigułki, dlatego nie wszystkie kobiety powinny je stosować. Plastry wydawane są na receptę i ich stosowanie wymaga konsultacji ginekologicznej, dokładnego wywiadu lekarskiego i ewentualnie badań dodatkowych. Pierwszy plaster przykleja się na suchą skórę Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Zaśniad groniasty

Zaśniad groniasty to jedna z postaci ciążowej choroby trofoblastycznej. Wyróżnia się dwie postaci zaśniadu: zaśniad groniasty całkowity i zaśniad groniasty częściowy. W przypadku zaśniadu całkowitego, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zapłodnienie pustej komórki jajowej przez dwa prawidłowe plemniki. Rozwijające się łożysko jest nieprawidłowe, a płód nie jest obecny. Zaśniad groniasty częściowy dotyczy sytuacji, gdy prawidłowa komórka jajowa zostanie zapłodniona Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Zarodek

Mianem „zarodka” określa się osobnika we wczesnym stadium rozwoju osobniczego ssaków, rozpoczynającym się wkrótce po implantacji blastocysty w ścianie błony śluzowej macicy i trwającym aż do rozpoczęcia okresu płodowego, rozpoczynającego się ok. 8 tygodni po zapłodnieniu. Źródło: Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015 Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Poronienie

Poronienie to spontaniczne (samoistne) przedwczesne zakończenie ciąży przed 22 tygodniem ciąży, polegające na naturalnym obumarciu zarodka lub płodu. Jest najczęstszym powikłaniem we wczesnej ciąży. W niektórych przypadkach niezbędne są interwencje farmakologiczne lub chirurgiczne, żeby ewakuować tkanki płodowe z macicy, ale wiele poronień dokonuje się w sposób naturalny. Źródło: Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Płód

Mianem „płodu” określa się stadium rozwoju osobniczego ssaków, w tym człowieka. Przyjęło się, że okres płodowy trwa od końca okresu zarodkowego, czyli od ósmego tygodnia po zapłodnieniu, do zakończenia ciąży. Źródło: Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Zapłodnienie in vitro

Zapłodnienie in vitro to metoda wspomaganego rozrodu polegająca na pobraniu od dawczyń/dawców komórek jajowych i plemników, a następnie doprowadzeniu do zapłodnienia w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. Po zapłodnieniu zarodki są hodowane na sztucznym podłożu przez kilka dni, a potem wszczepiane do macicy. Jest to jedna z metod leczenia niepłodności. Umożliwia też selekcję embrionów przeznaczonych do implantacji oraz przeprowadzenie Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Ciąża pozamaciczna

Ciąża pozamaciczna występuje, gdy doszło do wszczepienia zarodka w miejsce inne niż jama macicy. Najczęstszą lokalizacją jest jajowód (95-99% przypadków). Pęknięcie jajowodu, będące następstwem ciąży pozamacicznej, może być stanem bezpośredniego zagrożenia życia, ponieważ w jego przebiegu często dochodzi do masywnego krwotoku. Taki stan bezwzględnie wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Stabilna ciąża pozamaciczna może być leczona chirurgicznie Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Ciąża

Ciąża to stan, w którym produkty zapłodnienia są zaimplantowane fizjologicznie w błonie śluzowej macicy lub poza nią (ciąża pozamaciczna). Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, za początek ciąży uznaje się zakończenie procesu implantacji. Chociaż potocznie rozumie się ciążę jako stan, w którym w macicy rozwija się zarodek lub płód, tak naprawdę nie jest to warunek konieczny Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Badania prenatalne

Badania prenatalne są diagnostyką ukierunkowaną na wczesne wykrycie wad zarodka lub płodu i komplikacji przebiegu ciąży. Obejmują badania nieinwazyjne (ultrasonografia, badania krwi) oraz inwazyjne (amniocenteza, biopsja kosmówki). Badania nieinwazyjne mają charakter przesiewowy, to znaczy służą wyodrębnieniu populacji, w której wskazana jest rozszerzona diagnostyka i wykonuje się je u wszystkich kobiet. Wskazania do diagnostyki inwazyjnej ustala Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Antykoncepcja hormonalna

Antykoncepcja hormonalna jest jedną z najbardziej popularnych metod zapobiegania ciąży. Polega na wprowadzeniu do ustroju małych dawek hormonów w celu zablokowania owulacji. Obecnie dostępne są różne preparaty antykoncepcji hormonalnej, takie jak: tabletka dwuskładnikowa, tabletka jednoskładnikowa (minipill), systemy transdermalne i dopochwowe (NuvaRing), podskórny implant antykoncepcyjny (Implanon, Norplant). Skuteczność stosowanej prawidłowo antykoncepcji hormonalnej jest jedną z najwyższych wśród Czytaj więcej

aborcja_pismo do ordynatora_po odmowie

Antykoncepcja awaryjna

Antykoncepcja awaryjna jest sposobem zapobiegania ciąży stosowanym, gdy dojdzie do niezabezpieczonego lub wymuszonego kontaktu seksualnego, bądź gdy inne metody antykoncepcji zawiodą (pęknięta prezerwatywa, pominięta tabletka, wypadnięcie wkładki domacicznej itp.). Obecnie stosuje się trzy metody: 1) tabletka doustna zawierająca lewonorgestrel (LNG-EC), skuteczna do 72 h od kontaktu; 2) tabletka doustna zawierająca octan uliprystalu (UPA-EC), skuteczna do 120 Czytaj więcej