001

Stanowisko Federacji w/s ograniczenia dostępu do ellaOne

Lorem ipsum dolor sit amet elit semper auctor. Nam consectetuer pede, at ultrices posuere, odio. Nunc justo. Curabitur condimentum wisi. Aliquam sit amet libero vel tincidunt nec, aliquam purus. Quisque eu lobortis convallis, dui eu nulla. Aliquam erat volutpat. Phasellus vestibulum iaculis. Curabitur arcu turpis rutrum ut, porta eu, auctor augue eu odio. Morbi eleifend. Czytaj więcej

002

Grafik dyżurów Telefonu Zaufania w lutym

Lorem ipsum dolor sit amet elit semper auctor. Nam consectetuer pede, at ultrices posuere, odio. Nunc justo. Curabitur condimentum wisi. Aliquam sit amet libero vel tincidunt nec, aliquam purus. Quisque eu lobortis convallis, dui eu nulla. Aliquam erat volutpat. Phasellus vestibulum iaculis. Curabitur arcu turpis rutrum ut, porta eu, auctor augue eu odio. Morbi eleifend. Czytaj więcej

Opinia

Opinia prawna petycji PFROŻ

26 stycznia Komisja ds Petycji rozpatrzy petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zawierającej projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Federacja na Czytaj więcej

Sejm

Projekt całkowitego zakazu aborcji odrzucony w Sejmie

11 września w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw, złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” (druk 3806). Za odrzuceniem projektu głosowało 206 posłów i posłanek, a przeciw 178. Pełne Czytaj więcej