Unia Europejska

Działamy również na forum Unii Europejskiej, gdzie staramy się zachęcać rządy do aktywniejszego zaangażowania na rzecz praw kobiet. Jesteśmy również aktywne w innych instytucjach unijnych, na bieżąco śledzimy posunięcia polskich europosłów i polskiego rządu na forum międzynarodowym i informuje o tym społeczeństwo.

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Zajmujemy się również reprezentowaniem i wspieraniem sprawy kobiet, które z powodu braku dostępu do legalnej aborcji doznały uszczerbku na zdrowiu. Były to sprawy Alicji Tysiąc, R.R., P. i S., Z. przeciwko Polsce wygrane przy współudziale i wsparciu Federacji.

Sprawa R.R. przeciwko Polsce

26 maja b.r Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał przełomowy dla przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce wyrok w sprawie  R.R ...
Czytaj Dalej

Sprawa P. i S. przeciwko Polsce

Sprawa P. i S., od samego początku prowadzona przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, dotyczyła małoletniej dziewczynki, która ...
Czytaj Dalej

Sprawa Alicji Tysiąc

Wyrok w sprawie Alicji Tysiąc, która w 2007 r. wygrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odszkodowanie od państwa polskiego za ...
Czytaj Dalej

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Federacja od 1999 roku posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo – Społecznej ONZ (ECOSOC). Dzięki temu nasza organizacja może oddziaływać na Radę Gospodarczą i Społeczną i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ.  Pozwala nam to również na  uczestnictwo w charakterze obserwatorów w spotkaniach otwartych Rady oraz jej organach pomocniczych. Mamy także możliwość przedstawiać ustne i pisemne oświadczenia odnoszące się do prac Rady oraz jesteśmy upoważnione do uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych międzyrządowych organach.

Federacja w ramach współpracy z ONZetem monitoruje sytuację w Polsce z aspektu przestrzegania praw kobiet i składa tzw. raporty cienie do komitetów monitorujących przestrzeganie praw człowieka (Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka, Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji). Raporty cienie dają  pełen obraz sytuacji dotyczący praw kobiet w Polsce. W oparciu o raporty Komitety tworzą rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące między innymi dostępu do legalnej aborcji czy antykoncepcji.

Stanowisko Federacji na 34 sesji Rady Praw Człowieka ONZ

Dyrektorka Federacji wzięła udział w 34 sesji Rady Praw Człowieka w Genewie, przedstawiając stanowisko w sprawie raportu Specjalnego Sprawozdawcy w ...
Czytaj Dalej

Wystąpienie Federacji przed Komitetem Praw Człowieka ONZ

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z innymi organizacjami bierze dziś udział w składaniu przez polski Rząd sprawozdania ...
Czytaj Dalej

Raport do Rady Praw Człowieka ONZ

Federacja wraz z Sexual Rights Initiative we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku i Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodnosci i ...
Czytaj Dalej

Raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce

22 września 2016 r. międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych wysłała do Komitetu Praw Człowieka ONZ raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych ...
Czytaj Dalej

INNA DZIAŁALNOŚĆ FEDERY

Federacja nagrodzona „Super Okularami Równości” Fundacji im. Izabelli Jarugi Nowackiej

19 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania rodziny została ...
Czytaj Dalej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

12 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja prasowa oficjalnie inicjująca działalność Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem – nieformalnej inicjatywy ...
Czytaj Dalej

Raport Roczny Federacji za rok 2016

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Federacji za rok 2016 ...
Czytaj Dalej

Sukces kobiecej solidarności – zakończenie zbierania podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety

Zakończyła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem Komitetu „Ratujmy Kobiety”.  Zebrano znacznie więcej podpisów niż wymagana ilość, niezbędna do ...
Czytaj Dalej

PUBLIKACJE

Federacja wydała już blisko 100 publikacji. Wśród nich są raporty, książki, broszury oraz poradniki z zakresu zdrowia i prawa reprodukcyjnego. Odwiedź naszą Czytelnię ][dostępna niebawem!], gdzie znajdziesz wszystkie nasze publikacje w wersji on-line.
Od 1995 roku wydaje również biuletyn Mam Prawo, w którym umieszczamy informacje o stanie realizacji prawa reprodukcyjnego w Polsce i na świecie. Przeczytaj archiwalne numery biuletynu.

Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach

Raport „Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach” .zawiera wyniki monitoringu szpitali ...
Czytaj Dalej

Zaktualizowany poradnik prawny dla kobiet „Zdrowie i prawo”

Obszerna publikacja „Zdrowie i prawo” wydana w grudniu 2015 roku zawiera wyczerpujące informacje na temat praw pacjentki, uprawnień lekarzy, ubezpieczeń ...
Czytaj Dalej

Broszura „Jak postępować w przypadku…?”

Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych: odmowy wykonania aborcji, oraz odmowy wystawienia recepty ...
Czytaj Dalej

Zdrowie znaczy życie. Jak dbać o zdrowie – poradnik dla dziewcząt i kobiet

„Zdrowie znaczy życie. Jak dbać o zdrowie – poradnik dla dziewcząt i kobiet” to broszura dotycząca fizjologii i zdrowia kobiety ...
Czytaj Dalej

Zawsze po stronie kobiet. 20 lat Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Publikacja „Zawsze po stronie kobiet. 20 lat Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny” to zapis 20 lat zmagań o ...
Czytaj Dalej

Piekło Kobiet. Historie opowiedziane podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia O Godność Kobiety

Publikacja „Piekło kobiet trwa” to zbiór historii opowiedzianych przez kobiety podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia „O ...
Czytaj Dalej

PORADNICTWO

Działalność poradnicza naszej organizacji to przede wszystkim Telefon Zaufania oraz działania Zespołu Prawnego Federacji.
W ramach Telefonu Zaufania ekspertki (edukatorki seksualne Grupy Ponton, ginekolożka, prawniczka oraz psycholożka), dyżurujące od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 pod numerem 22 635 93 92 odpowiadają na pytania dotyczące praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Pierwsza rozmowa w ramach Telefonu Zaufania odbyła się w 1991 roku. Od tego czasu, ekspertki Telefonu Zaufania przeprowadzają ponad 2000 rozmów rocznie.
Zespół Prawny udziela pomocy prawnej od 2008 roku. Prawnicy oraz prawniczki Zespołu udzielają informacji i wsparcia w sytuacji naruszenia prawa do realizacji praw reprodukcyjnych, w szczególności w przypadkach odmowy świadczeń medycznych.

Telefon Zaufania

Telefon Zaufania działa przy Federacji od 12 listopada 1991 roku. Wtedy po raz pierwszy odebrałyśmy telefon od osoby szukającej wsparcia ...
Czytaj Dalej

Grafik dyżurów Telefonu Zaufania w lipcu

Dostępny jest już grafik dyżurów Telefonu Zaufania na lipiec. W tym miesiącu zwiększamy liczbę dyżurów edukatorek seksualnych, które dyżurować będą ...
Czytaj Dalej

Zespół Prawny Federacji

Zespół Prawny tworzy grupa prawniczek i prawników z całej Polski, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze. Osoby, które wchodzą ...
Czytaj Dalej

AKTYWIZM

Federację założyły osoby, które połączyła niezgoda wobec ingerencji Kościoła i Państwa w prawo o decydowania o ich życiu. Federacja „wyrosła” z działań oddolnych protestów – głównym założeniem na początku działalności Federacji było niedopuszczenie do wprowadzenia restrykcyjnej ustawy aborcyjnej na początku lat 90tych. Jednym z pierwszych działań Federacji było wsparcie Komitetów Bujaka, które zbierały podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym wprowadzenia zapisów restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. W późniejszym okresie, gdy ustawa weszła w życie Federacja zawsze reagowała w przypadku prób zaostrzenia ustawy. Organizowałyśmy i współorganizowałyśmy manifestacje, protesty, pikiety, happeningi, w których łącznie wzięło udział setki tysięcy osób.
 

Demonstracja Ratujmy Kobiety

W odpowiedzi na realne zagrożenie wprowadzenia w życie drakońskiego projektu ustawy „Stop Aborcji”, 18 września 2016 roku Federacja na rzecz ...
Czytaj Dalej

Mówimy dosyć! – Marsz Godności

18 czerwca ulicami Warszawy przeszedł Marsz Godności. Uczestnicy rozpoczęli manifestację na Placu Zbawiciela o 11:55, symbolicznie podkreślając, że to ostatni ...
Czytaj Dalej

Spotkajmy się na demonstracji „Odzyskać Wybór” 9 kwietnia!

Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny dołączyła do nowo powstałego Porozumienia ODZYSKAĆ WYBÓR – nieformalnej grupy organizacji feministycznych i innych ...
Czytaj Dalej

Warszawska Manifa w obronie życia

Aborcja w Obronie Życia! Pod tym hasłem pójdzie tegoroczna, XVII już warszawska Manifa. Poprzez ten przekaz przywracamy racjonalność debacie o ...
Czytaj Dalej

EDUKACJA

Federacja od lat działa na rzecz upowszechniania wiedzy z dziedziny zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych – organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania dla różnych grup zawodowych, studentek i studentów oraz osób aktywnie działających na rzecz praw człowieka.
Działania edukacyjne skierowane do nastolatków, realizowane są przez Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton – nieformalna grupa wolontariuszek i wolontariuszy, która działa w obszarze edukacji seksualnej oraz poradnictwa dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego
 
 
  

Zdrowie i prawa reprodukcyjne – prezentacja

Co oznaczają pojęcia „zdrowie reprodukcyjne”, „prawa reprodukcyjne ” i „prawa seksualne”? Jakie dokumenty prawne odwołują się do tych terminów i ...
Czytaj Dalej

Kampanie i projekty

Federacja konsekwentnie od lat buduje przekaz oparty na wartościach prawno-człowieczych oraz wiedzy medycznej. W swoich kampaniach przełamujemy tabu związane z aborcją, antykoncepcją i edukacją seksualną – edukujemy z zakresu praw pacjenta (na przykład Kampania „Pacjentko, korzystaj ze swoich praw!”), zwiększamy świadomość Polek i Polaków w temacie świadomego macieństwa (Kampania „Moje życie – moja decyzja”), przekazujemy wiedzę na temat metod antykoncepcji (Kampania „Solidarne w zdrowiu”), tworzymy przestrzeń do dyskusji na temat dostępu do aborcji (Kampania „Kobiety na falach”) i szukamy wizualnego przekazu dla treści, którymi się zajmujemy (Kampania „Moje życie – moja decyzja”).

Konkurs „Mój #czarnyprotest”

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, zrzeszająca 92 organizacje, grupy i inicjatywy nieformalne działające na rzecz praw kobiet, serdecznie zaprasza ...
Czytaj Dalej

Nowa strona dotycząca terminacji ciąży

Startuje nowy projekt Federacji – strona http://terminacjaciazy.pl/. Celem projektu jest przybliżenie trzech sytuacji, w których polskie prawo dopuszcza taki zabieg ...
Czytaj Dalej

Kolejna edycja szkoleń z antykoncepcji dla położnych

17 marca 2015 r. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zainaugurowała kampanię informacyjno – edukacyjną pt. „Solidarne w zdrowiu”, ...
Czytaj Dalej

Projekt „Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia”

W ramach projektu „Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia” prowadzony był monitoring prawa i praktyki jego stosowania oraz funkcjonowania ...
Czytaj Dalej

Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Projekt realizowany na poziomie centralnym oraz regionalnym polegał na monitoringu realizacji zapisów Ustawy o planowaniu rodziny i rozporządzeń w zakresie ...
Czytaj Dalej

Kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”

Kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”, przygotowana przez Federację na rzecz kobiet i Planowania Rodziny przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Prawa ...
Czytaj Dalej

Konkurs „Włącz feminizm”

Celem konkursu “Włącz feminizm” była promocja pozytywnego wizerunku feminizmu, jego historii, osiągnięć i współczesnych wyzwań. Zgłoszone prace na konkurs miały ...
Czytaj Dalej

Kino objazdowe Federacji

W 2008 roku Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zrealizowała projekt wyjazdowych projekcji filmu dokumentalnego „Przełamując ciszę”. Dokument „Przełamując ...
Czytaj Dalej

Kampania „Kobiety na falach”

Na przełomie czerwca i lipca 2003 roku u wybrzeża Polski zakotwiczył statek Langenort, za którego sterem stała Holenderka Rebecca Gomperts ...
Czytaj Dalej

Kampania „Moje Życie – Moja Decyzja”

Kampania „Moje życie – moja decyzja” poświęcona była promocji prawa kobiet do samostanowienia, w tym prawa do legalnego przerwania ciąży, ...
Czytaj Dalej

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNA I RZECZNICTWO

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa interweniujemy w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży.  Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa interweniujemy w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży.  W ramach działalności prawnej i rzeczniczej formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

 • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
 • dostępu do antykoncepcji,
 • dostępu do badań prenatalnych,
 • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
 • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
 • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
 • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Apel do prezydenta w/s zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

W imieniu organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem apelujemy do Prezydenta o zawetowanie ...
Czytaj Dalej

Komentarz Zespołu Prawnego do wypowiedzi Ordo Iuris

Ordo Iuris przyzwyczaiło nas do posługiwania się w debacie publicznej zwykłymi kłamstwami. Teraz jednakże poziom manipulacji sięgnął zenitu. Adw. Jerzy ...
Czytaj Dalej

List do MEN w/s wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak

„Cel antykoncepcji jest niegodziwy, chce uszkadzać coś, co jest zdrowe, coś co jest właściwe. (…) Antykoncepcja narusza godność osoby, dowodzi ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s ograniczenia dostępu do ellaOne

W związku z działaniami Rady Ministrów, zmierzającymi do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej ellaOne octan uliprystalu, Federacja na rzecz Kobiet ...
Czytaj Dalej

List do Komisji Petycji w sprawie projektu PFROŻ

12 stycznia Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpocznie pracę nad rozpatrzeniem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Oznacza to wszczęcie pracy ...
Czytaj Dalej

Zespół Prawny Federacji

Zespół Prawny tworzy grupa prawniczek i prawników z całej Polski, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze. Osoby, które wchodzą ...
Czytaj Dalej

List Zespołu Prawnego w/s zmian dot. edukacji seksualnej

Zespół Pomocy Prawnej wyraża zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w zakresie edukacji seksualnej w polskich szkołach. Opracowana niedawno podstawa programowa nie odpowiada ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Zespołu Prawnego Federacji w/s odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta

W związku z odwołaniem przez Prezeskę Rady Ministrów, Beatę Szydło, Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta Zespół ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny w 2014 roku

W związku z opublikowaniem sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Koalicji Mam Prawo w/s ellaOne

W związku z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu „tabletki po” z puli leków dostępnych bez recepty, Koalicja Mam Prawo, w ...
Czytaj Dalej

Sprawa Natalii P. – stanowisko Federacji na rzecz Kobiet

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących złożenia przez Katolicki Klub imienia Świętego Wojciecha zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Natalię Przybysz ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s odrzucenia projektu Ratujmy Kobiety

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jako organizacja, która od 25 lat broni prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, jest ...
Czytaj Dalej

Stanowisko w/s projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i RPP

Minister Zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, na ...
Czytaj Dalej

Widzisz bilboardy antyaborcyjne? Zareaguj! Wzory zawiadomień o popełnieniu wykroczenia i przestępstwa

W sierpniu tego roku w kilku polskich miastach pojawiły się makabryczne billboardy pokazujące szczątki rozczłonkowanego płodu. Obok drastycznego zdjęcia umieszczono ...
Czytaj Dalej

Komentarz do umorzenia postępowania w/s profesora Chazana

Naczelna Izba Lekarska umorzyła postępowanie wyjaśniające w sprawie prof. Chazana. W tym kontekście przypominamy, że na władzach ciąży powinność dostosowania ...
Czytaj Dalej

Złożenie projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie do Sejmu

4 sierpnia Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety” złożył obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. – To jest ważna ...
Czytaj Dalej

Opinia prawna projektu Stop aborcji

Przedstawiamy opinię złożonego dziś w Sejmie projektu obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Stop aborcji”. Przypominamy, że celem projektu ustawy jest doprowadzenie do ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s rejestracji komitetu obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizacja społeczna broniąca prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje dostęp do legalnej ...
Czytaj Dalej

Zjazd Zespołu Prawnego Federacji

5 i 6 grudnia odbył się zjazd integracyjno-szkoleniowy Zespołu Pomocy Prawnej, czyli grupy prawniczek i prawników współpracujących z Federacją, którego ...
Czytaj Dalej

List Koalicji CEDAW do Premier Szydło

26 listopada 2015 r. grupa organizacji zrzeszonych w Koalicji na rzecz CEDAW, w tym Federacja, wystosowała do Premier Beaty Szydło ...
Czytaj Dalej

Mity o antykoncepcji awaryjnej – oświadczenie Federy i ginekologów

26 września Światowy Dzień Antykoncepcji.  Z tej okazji rozprawiamy się z mitami na temat antykoncepcji awaryjnej. Wysłałyśmy do mediów list ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s wypowiedzi prof. Chazana

Federacja opublikowała i przesłała dziś do mediów stanowisko w sprawie skandalicznych wypowiedzi doktora Bogdana Chazana na temat prawa kobiet do ...
Czytaj Dalej

MONITORING

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o prawa z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualności. Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej.
Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży (zapoznaj się z ustawą).  W ramach monitoringu stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet w Polsce na bieżąco śledzimy zmiany w zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (przeczytaj), ustawie – Prawo farmaceutyczne (przeczytaj), ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie – Kodeks karny, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (przeczytaj), ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (przeczytaj) oraz sporządzamy raporty na ten temat.

Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania polskiego rządu w ramach UPR 2017

9 maja 2017 roku w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR), polski rząd złożył sprawozdanie dotyczące przestrzegania w Polsce praw człowieka ...
Czytaj Dalej

Zareaguj! Wzór skargi do WIFu w/s odmowy realizacji recepty w aptece

W związku z licznymi prośbami o interwencję w sprawie odmowy realizacji recept na środki antykoncepcyjne, odmowy ich zamówienia oraz odmowy ...
Czytaj Dalej

Boczną furtką – o petycji PFROŻ

Komisja ds. Petycji pochyliła się dziś nad petycją w sprawie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. To projekt, który w swych podstawowych założeniach ...
Czytaj Dalej

Raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce

22 września 2016 r. międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych wysłała do Komitetu Praw Człowieka ONZ raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych ...
Czytaj Dalej

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Minister Zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, na ...
Czytaj Dalej

Projekt całkowitego zakazu aborcji odrzucony w Sejmie

11 września w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o ...
Czytaj Dalej

NASZE DZIAŁANIA:

NASZE PROGRAMY:

WESPRZYJ PRAWA KOBIET

wpłać darowiznę na rzecz Federacji

ZAANGAŻUJ SIĘ >> Nawiąż z nami współpracę

Zostań wolontariuszem/wolontariuszką Federacji. Obecnie szukamy fotografek/fotografów, graficzek/grafików, montażystek/montażystów. Ale jeżeli uważasz, że posiadasz umiejętności, wiedzę lub/i doświadczenie, które może pomóc nam jeszcze lepiej funkcjonować – napisz do nas! -> federacja@federa.org.pl

Dodatkowo, przez cały czas trwa nabór wolontariuszek/wolontariuszy do:

 • Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Więcej informacji: http://ponton.org.pl/
 • oraz Zespołu Prawnego Federacji

 

Zaaplikuj o pracę w Federacji -> federacja@federa.org.pl

ZAANGAŻUJ SIĘ >> OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

Polki mają ograniczony dostęp do praw reprodukcyjnych i seksualnych. Doświadczamy tego od lat – w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich i aptekach. Jeżeli odmówiono Ci realizacji jednego z praw reprodukcyjnych – skontaktuj się z nami. Napisz do nas jeżeli:

 • odmówiono ci dostępu do legalnej aborcji,
 • zwlekano z decyzją dotyczącą badań prenatalnych,
 • odmówiono ci wydania recepty na środki antykoncepcyjne,
 • byłaś świadkiem/świadkinią sytuacji, która według ciebie złamała twoje prawo do dostępu do praw reprodukcyjnych z obszaru edukacji seksualnej, antykoncepcji i aborcji i chcesz dać temu świadectwo.

Wesprzemy Cię informacją w jaki sposób zareagować, w szczególnych przypadkach jesteśmy gotowe zainterweniować.

Napisz do nas, Twoja historia jest ważna!

Twoje imię

Twoje adres e-mail - nieobowiązkowy:

Twoja historia:

Zaznacz, jeśli zgadzasz się, żebyśmy mogły opublikować Twoją historię:

Tak, zgadzam się na publikację mojej historii

ZAANGAŻUJ SIĘ >> Zaproś nas do siebie!

Wspieranie kobiecych inicjatyw jest dla nas niezwykle ważne. Wierzymy, że razem możemy więcej, a kluczem do sukcesu jest kobieca solidarność. Stąd pomysł na wsparcie Waszych działań, zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Napisz do nas, jeżeli organizujesz debatę, demonstrację, spotkanie. Skontaktuj się z nami, jeżeli działasz w organizacji pozarządowej lub jesteś liderką grupy nieformalnej. Zaproś ekspertkę Federacji na swoje wydarzenie lub zapytaj czy i jak możemy Ci pomóc w organizacji twojego wydarzenia. Napisz do nas -> federacja@federa.org.pl. W przesłanej wiadomości uwzględnij miejsce oraz datę wydarzenia oraz jakiego wsparcia możemy ci udzielić.

ZAANGAŻUJ SIĘ >> WESPRZYJ NAS FINANSOWO!

Federacja to organizacja działająca od blisko trzech dekad. Nasze działania są możliwe tylko dzięki grantom i darowiznom. Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania, wpłać dowolną kwotę jako darowiznę na nasze konto:
nr konta 45 1020 1156 0000 7902 0060 3951
BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa

(w tytule przelewów wpisz „Darowizna na cele statutowe”, jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – również swój adres e-mail);
lub:
Ustaw w swoim banku cykliczną płatność (30, 50, 70, 100 zł lub dowolną inną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

*Darowizny przekazane Federacji na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Stowarzyszenia).

ZAANGAŻUJ SIĘ! >> PODAJ DALEJ!

Aktywnie działamy w świecie on-line. To dla nas ważny kanał komunikacji ze światem. Poprzez media społecznościowe, naszą stronę i biuletyn Mam Prawo informujemy o braku realizacji praw reprodukcyjnych, edukujemy na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualności, zapowiadamy nasze działania i promujemy działania innych. Nasze działanie ma sens tylko wtedy, gdy dowiadują się o nim – pomóż nam dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób.

Co możesz zrobić?

Obserwuj nas na Facebooku – polub nasz profilu < https://www.facebook.com/federapl/> i zachęć do tego samego swoich znajomych/znajome. Udostępniaj nasze posty, komentuj ich treść, zapraszaj do uczestniczenia w naszych wydarzeniach znane ci osoby

Odwiedzaj naszą stronę – zobacz czym się zajmujemy, rozgość się w Czytelni z materiałami dotyczącymi praw i zdrowia reprodukcyjnego, dowiedz się jako możesz się zaangażować.

Zasubskrybuj nasz kanał na Youtube < https://www.youtube.com/user/historiekobiet>

Obserwuj nas na Twitterze < https://twitter.com/federapl>

Zapisz się na naszego newslettera – co miesiąc dostawaj na skrzynkę biuletyn Mam Prawo i bądź na bieżąco z naszymi działaniami.

STATUT

Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

W dniu 15 maja 1992 r. stowarzyszenia:

 • Liga Kobiet Polskich;
 • Polskie Stowarzyszenie Feministyczne;
 • Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo (Neutrum);
 • Polska YWCA – Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich;
 • Stowarzyszenie Pro Femina

zawiązały związek pod nazwą Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, zwany w niniejszym statucie „Federacją”.

Rozdział I

 

§1

Federacja uznaje, prawo do decydowania o wszystkich kwestiach związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym jest podstawowym prawem człowieka.

§2

Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Federacja ma osobowość prawną.
 2. Federacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującym prawem.

§4

Federacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania. Może też zawierać porozumienia z odpowiednimi organizacjami i stowarzyszeniami w innych państwach, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

§5

Federacja współdziała z organami administracji państwowej, samorządowymi i społecznymi.

Rozdział II

CZŁONKOSTWO W FEDERACJI UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

§6

 1. Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym jest stowarzyszenie lub osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która zadeklaruje przystąpienie do Federacji i udział w jej pracach.
 2. Tytuł członka wspierającego może być nadany przez Zarząd Federacji osobom prawnym, które w sposób rzeczowy lub finansowy wspierają działalność Federacji i wyrażą na to zgodę.

 

§7

 1. Przyjęcie w poczet członków Federacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji:

1) Zarząd podejmuje uchwałę na wniosek władz organizacji, o której mowa w §5 pkt 2 ubiegającej się o członkostwo Federacji;

2) Deklarację o wstąpieniu do Federacji przedkładają właściwe władze organizacji wstępującej, stosownie do swoich wewnętrznych norm statutowych;

 1. Członkostwo wygasa na skutek:

1) wystąpienia z Federacji przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Federacji o rezygnacji z członkostwa;

2) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia członków za działalność na szkodę Federacji lub sprzeczną z niniejszym statutem;

3) rocznego nieuczestniczenia w pracach Federacji potwierdzonego uchwałą Zarządu Federacji.

 

§8

Członkowie Federacji mają prawo:

1) uczestniczyć w działalności Federacji i realizacji jej celów;

2) zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Federacji, domagać się od władz ich oceny w głosowaniu;

3) uczestniczyć w wyborach do władz Federacji i być do jej władz wybieranymi. Uprawnienie to nie przysługuje członkom wspierającym Federacji.

 

§9

Członkowie Federacji mają obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji celów Federacji;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Federacji;

3) regularnego wnoszenia uchwalonych funduszy składkowych.

 

 

Rozdział III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANA

 

§10

 1. Zapewnienie dostępu do informacji i usług w dziedzinie planowania rodziny;
 2. Propagowanie różnorodnych metod i środków kontroli urodzeń;
 3. Obrona prawa kobiet do decydowania o macierzyństwie;
 4. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat seksualności człowieka;
 5. Działalność na rzecz kształtowania prawa w zakresie celów statutowych Federacji;
 6. Popularyzacja wiedzy w dziedzinie demografii;
 7. Promocja zdrowia kobiet, szczególnie praw i zdrowia reprodukcyjnego;
 8. Działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;
 9. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy;
 11. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;
 12. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli;
 13. Udzielanie wsparcia i pomocy prawnej, w tym występowanie w sądzie w charakterze osoby zaufania;
 14. Prowadzenie działalności:

– charytatywnej humanitarnej;

– na rzecz rozwoju społeczno-obywatelskiego i praw człowieka.

§11

 1. Federacja realizuje swe cele przez wspieranie zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie:

1) organizowania spotkań, dyskusji i odczytów propagujących cele Federacji;

2) popularyzowania w środkach masowego przekazu problemów stojących przed zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami;

3) wpływanie na kształcenie personelu medycznego i zawartość programów edukacyjnych;

4) inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących sytuacji kobiet;

5) uruchamianie punktów poradnictwa w zakresie planowania rodziny;

6) współpracę i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele w kraju i za granicą;

7) prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

8) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9) powołanie fundacji, której środki służyłyby realizacji celów Federacji;

10) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Federacji;

11) organizowanie szkoleń i prowadzenie edukacji w zakresie celów Federacji.

 

Rozdział IV

WŁADZE I INNE ORGANY FEDERACJI, ICH WŁAŚCIWOŚĆ, STRUKTURY, TRYB POWOŁYWANIA I FORMY DZIAŁANIA

 

§12

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie delegatów. Udział w nim biorą delegaci – po trzech z każdej ze sfederowanych organizacji. Kadencja władz Federacji trwa pięć lat.
 2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 3. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami delegatów najwyższą władzą jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.
 4. Dla realizacji poszczególnych działań Zarząd Federacji może tworzyć organy pomocnicze:

zespoły, komisje, kluby, grupy środowiskowe, przedstawicielstwa, rady doradcze i biura. Działalność tych jednostek będzie normowana regulaminem uchwalanym przez Zarząd Federacji.

 

§13

 1. Walne Zgromadzenie delegatów jest najwyższą władzą Federacji rozstrzygającą o wszystkich istotnych sprawach wynikających z realizacji celów statutowych nie rzadziej niż raz na pięć lat;
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Walne odbywa się nie rzadziej niż raz na pięć lat;
 4. Delegat musi się legitymować pełnomocnictwem od swojej organizacji.

§14

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów Federacji zwołuje się na wniosek:

1) Zarządu Federacji;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) jednej trzeciej sfederowanych organizacji.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek/delegatów musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§15

Zarząd Federacji zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatek / delegatów (zwyczajnego lub nadzwyczajnego), uprawnionych do wzięcia udziału co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

 

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy;

1) weryfikowanie pełnomocnictw uczestniczek / uczestników Walnego Zgromadzenia;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działalności Federacji;

4) uchwalanie zmian statutu;

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji odmownych Zarządu w sprawie przyjęcia do Federacji;

8) uchwalanie funduszy składkowych sfederowanych organizacji;

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

 

§17

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie; quorum to nie obowiązuje, jeśli jest to drugi termin w tej samej sprawie.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut w konkretnych spawach stanowi inaczej.
 3. Na wniosek 1/4 uprawnionych delegatów/delegatek Walnego Zgromadzenia Federacji uchwala się tajność głosowania w danej sprawie.
 4. Uchwały władz stowarzyszenia sprzeczne z prawem, postanowieniami statutu, regulaminami lub uchwałami jednostki nadrzędnej są nieważne.

 

§18

Zarząd jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami delegatów.

 1. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób. Każda z organizacji członkowskich może być reprezentowana w Zarządzie przez jedną delegatkę / jednego delegata.
 2. Zarząd wybiera ze swego składu Przewodniczącego / Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczącą, Sekretarza i Skarbnika / Skarbniczkę, którzy stanowią Prezydium Zarządu.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka/członkini Zarządu następuje w razie rezygnacji lub utraty pełnomocnictwa organizacji macierzystej.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu osobę zatrudnioną na stanowisku dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego, jeśli nie jest nią członek/członkini Zarządu.

 

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia delegatów/delegatek;

2) określanie strategii i zatwierdzanie programów działań Federacji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;

3) tworzenie i rozwiązywanie organów pomocniczych, określanie ich zasad, a także trybu wyłaniania , składu i zasad działalności;

4) uchwalanie budżetu Federacji z wyszczególnianiem celów;

5) składanie oświadczeń w sprawach majątkowych, zawieranie umowy o pracę z dyrektorem wykonawczym ;

6) przyjmowanie nowych członków i nadawanie tytułu członka wspierającego;

7) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumienia z innymi organizacjami w kraju i za granicą;

8) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania do zagranicznych organizacji międzynarodowych;

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze spółek i innych organizmów gospodarczych lub instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem;

10) reprezentowanie Federacji na zewnątrz.

§20

 1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący / Przewodnicząca.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy jego członkiń / członków. W razie równej liczby głosów w danej sprawie przeważa głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby spoza tego grona w charakterze doradców lub obserwatorów.

 

§21

Prezydium reprezentuje Zarząd w okresie między zebraniami Zarządu i działa w ramach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.

 

§22

Do kompetencji dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego należy:

1) kierowanie pracą biura Federacji;

2) pełnienie funkcji kierownika / kierowniczki zakładu pracy w odniesieniu do pracowników/pracowniczek zatrudnionych w biurze Federacji;

3) działanie w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

 

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób;
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego / przewodniczącą, wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczącą i sekretarza;
 3. Art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§24

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli-rewizji całej działalności Federacji, szczególnie działalności finansowo-gospodarczej oraz ocena jej celowości i rzetelności;

2) występowanie do władz stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolno-rewizyjnych i zobowiązanie członków/członkiń Zarządu do składania wyjaśnień;

3) udział – poprzez wydelegowanie członków/członkiń – w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora.

 

§25

Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być w razie ich uszczuplenia w toku kadencji uzupełniane w wyniku uchwał tych władz, ważnych do czasu wyborów dokonanych przez najbliższe Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów. Jednak w drodze uzupełnienia można zmienić nie więcej niż 1/2 składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

MAJĄTEK FEDERACJI, REPREZENTACJA, ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE FEDERACJI

 

§26

 1. Środki na działalność Federacji mogą pochodzić: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  subwencji osób prawnych  i fizycznych, dotacji zagranicznych, ofiarności publicznej i dochodów z majątku Federacji, własnej działalności gospodarczej oraz z innych źródeł prawnie dozwolonych nie wyłączonych postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, inne prawa majątkowe oraz subwencje i dotacje.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje budżetowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§27

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych przez prawo, zaś dochód z tej działalności musi służyć celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.

 

§28

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do dwóch dowolnych osób wchodzących w skład Zarządu.

§29

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zabrania:

1) przekazywania majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

2) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji;

3) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów, usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym w razie rozwiązania Federacji ostatnie Walne Zgromadzenie określa uchwałą przeznaczenie majątku Federacji na cele społeczne, którym Federacja służyła.

 

§31

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Statut zatwierdzony jest przez sąd i Federacja działa zgodnie z tym statutem.

 

Przewodnicząca Zarządu                                                          Skarbnik Zarządu

 

Małgorzata Księżopolska                                                         Biruta Przewłocka-Pachnik

Antykoncepcja awaryjna bez recepty do 22 lipca

Pod koniec czerwca prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności

Apel do prezydenta w/s zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

W imieniu organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem apelujemy do Prezydenta o zawetowanie ...
Czytaj Dalej

Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności, Monitoring

Komentarz Zespołu Prawnego do wypowiedzi Ordo Iuris

Ordo Iuris przyzwyczaiło nas do posługiwania się w debacie publicznej zwykłymi kłamstwami. Teraz jednakże poziom manipulacji sięgnął zenitu. Adw. Jerzy ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania polskiego rządu w ramach UPR 2017

9 maja 2017 roku w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR), polski rząd złożył sprawozdanie dotyczące przestrzegania w Polsce praw człowieka ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności, Monitoring

O FEDERACJI

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o poszanowanie praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.  Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A. od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno - Społecznej ONZ (ECOSOC).

Od ponad 25 lat działamy na rzecz zrównania szans kobiet i mężczyzn, broniąc prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje:

 • dostęp do antykoncepcji,
 • rzetelną wiedzę na temat seksualności człowieka,
 • prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
 • prawo do przerwania ciąży
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa kobiet do prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki Państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.
 • W szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

W ramach Federacji działają:

Misja

Misją Federacji jest  działanie na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Federacja stoi na stanowisku, ze możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Swoją misję realizujemy poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • kampanie w mediach,
 • program wydawniczy.

Zespół

Dyrektorka Wykonawcza:
Krystyna Kacpura (krystyna_k@astra.org.pl)
Koordynatorka Programowa:
Anka Grzywacz na urlopie macierzyńskim
Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton:
Aleksandra Józefowska (info@ponton.org.pl)
Koordynatorka sieci ASTRA:
Marta Szostak (federa@astra.org.pl)
Koordynatorka sieci ASTRA YOUTH:
Marta Paczkowska (info@astra.org.pl)
Prawniczka, koordynatorka Zespołu Prawnego:
Kamila Ferenc (prawniczka@federa.org.pl)
Kontakt z mediami, komunikacja:
Katarzyna Łabędź (federacja@federa.org.pl)

ZARZĄD

Przewodnicząca Zarządu:
Małgorzata Księżopolska
Wiceprzewodnicząca:
Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Sekretarz Zarządu:
Krystyna Kacpura
Skarbniczka:
Biruta Przewłocka-Pachnik

Komisja rewizyjna:

Ewa Galińska
Olga Szumlewicz
Elżbieta Ronka

Dla mediów

Za kontakt z mediami odpowiedzialna jest Katarzyna Łabędź
email: federacja@federa.org.pl
tel.: +48 22635 93 95

PODAJ DALEJ

Aktywnie działamy w świecie on-line. To dla nas ważny kanał komunikacji ze światem. Poprzez media społecznościowe, naszą stronę i biuletyn Mam Prawo informujemy o braku realizacji praw reprodukcyjnych, edukujemy na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualności, zapowiadamy nasze działania i promujemy działania innych. Nasze działanie ma sens tylko wtedy, gdy dowiadują się o nim – pomóż nam dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób.

WESPRZYJ NAS FINANSOWO

Federacja to organizacja działająca od blisko trzech dekad. Nasze działania są możliwe dzięki grantom i darowiznom. I ty możesz nas wesprzeć w walce o realizację dostępu do praw reprodukcyjnych. W jaki sposób?

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

Wspieranie kobiecych inicjatyw jest dla nas niezwykle ważne. Wierzymy, że razem możemy więcej, a kluczem do sukcesu jest kobieca solidarność. Stąd pomysł na wsparcie Waszych działań, zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

Działamy w obszarze praw reprodukcyjnych, do których dostęp jest ograniczany. Aby interweniować, musimy poznać kontekst odmowy dostępu do realizacji prawa w obszarze aborcji, antykoncepcji czy edukacji seksualnej.

NAWIĄŻ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

Zostań wolontariuszem/wolontariuszką Federacji. Obecnie szukamy fotografek/fotografów, graficzek/grafików, montażystek/montażystów.
Ale jeżeli uważasz, że posiadasz umiejętności, wiedzę lub/i doświadczenie, które może pomóc nam jeszcze lepiej funkcjonować – napisz do nas na adres federacja@federa.org.pl

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
tel: +48 22 635 93 95
email: federacja@federa.org.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 09:00 - 17:00
Czwartek: 09:00 - 17:00
Piątek: 09:00 - 17:00

Konto bankowe

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7
45 1020 1156 0000 7902 0060 3951
IBAN PL 45 1020 1156 0000 7902 0060 3951


Grafik dyżurów Telefonu Zaufania w lipcu

Dostępny jest już grafik dyżurów Telefonu Zaufania na lipiec. W tym miesiącu zwiększamy liczbę dyżurów edukatorek seksualnych, które dyżurować będą w każdy czwartek i piątek. Telefon działa od poniedziałku do
Czytaj więcej
Grafik dyżurów Telefonu Zaufania w lipcu

Gala rozdania nagród laureatom_tkom konkursu „Mój #czarnyprotest”

26 czerwca miała miejsce gala wręczenia nagród w konkursie "Mój #czarnyprotest". W ramach spotkania zorganizowanego przez Wielka Koalicja za Równością i Wyborem odbył się panel dyskusyjny z udziałem jury w
Czytaj więcej
Gala rozdania nagród laureatom_tkom konkursu „Mój #czarnyprotest”

Ratujmy Kobiety 2017

13 lipca 2017 Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017” złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie wraz z 1000 zebranych podpisów oraz powiadomieniem o zawiązaniu
Czytaj więcej
Ratujmy Kobiety 2017

Antykoncepcja awaryjna bez recepty do 22 lipca

Pod koniec czerwca prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą recepty na antykoncepcję awaryjną. Oznacza to, że antykoncepcja ...
WIĘCEJ
/ Aktualności

Apel do prezydenta w/s zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

W imieniu organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem apelujemy do Prezydenta o zawetowanie projektu ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ...
WIĘCEJ

Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, że antykoncepcja doraźna, będzie dostępna w Polsce tylko na ...
WIĘCEJ
/ Aktualności, Monitoring

Komentarz Zespołu Prawnego do wypowiedzi Ordo Iuris

Ordo Iuris przyzwyczaiło nas do posługiwania się w debacie publicznej zwykłymi kłamstwami. Teraz jednakże poziom manipulacji sięgnął zenitu. Adw. Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes Zarządu Ordo Iuris, powiedział, że w wyniku wyroku ...
WIĘCEJ

WESPRZYJ
PRAWA KOBIET

wpłać darowiznę na rzecz Federacji

ZAANGAŻUJ SIĘ
W
PRACĘ FEDERACJI

Działaj z nami na rzecz praw kobiet!

BIULETYN
MAM PRAWO

Podaj swój adres e-mail:


NASZE PROGRAMY

To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‚O mnie’ lub ‚O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wihajster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!